Se salmens tekst:
357. Vær trøstig, Zion, Jesu...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk/Nürnber...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmer med samme forfatter(e)

Thomas Hansen Kingo
46
Sorrig og glæde de vandre til hobe
71
Nu kom der bud fra englekor
85
Op, Zion, at oplukke
90
Op, glædes alle, glædes nu
91
Store Gud og Frelsermand
92
Søde Jesus, Davids rod
113
Fryd dig i Guds behag
124
Alle ting er underfulde
126
Min sol, min lyst, min glæde
128
Søde Jesus, jule-fyrste
137
Det runde himlens stjernetelt
139
Hvor stor er dog den glæde
141
Mig lyster nu at træde
144
Hvor saligt var det ægtepar
149
Hvad er det for en snekke
152
O Herre Gud, din lære
166
Så skal dog Satans rige
170
Fra verdens morgenstund udgår
176
Se, hvor nu Jesus træder
180
Hører til, I høje Himle
181
Over Kedron Jesus træder
183
Sover I? Hvor kan I sove
184
Mørket skjuler jorderige
185
Længe haver Satan spundet
186
Ingen højhed, ingen ære
187
Rettens spir det alt er brækket
191
Gak under Jesu kors at stå
205
O store Gud, din kærlighed
208
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
225
Op, sjæl, bryd søvnen af
226
O kæreste sjæl, op at våge
227
Som den gyldne sol frembryder
232
O salig påskedag
244
Hvor lifligt er det dog at gå
270
Luk øjne op, o kristenhed
281
Nu nærmer sig vor pinsefest
300
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
342
Nu ved jeg vej til Himmerig
357
Vær trøstig, Zion, Jesu brud
378
Hvor kan jeg noksom skønne på
393
Fra Himmelen hid til os ned
418
Herre Jesus, kom at røre
427
Tak for al din fødsels glæde
442
Enhver, som tror og bliver døbt
465
O Jesus, gør det ved din Ånd
468
O Jesus, på din alterfod
472
O Jesus, søde Jesus, dig
485
O Jesus, præst i evighed
490
O søde Gud, din kærlighed
491
O gode Gud, din kærlighed
598
O Gud, du ved og kender
599
Lov og tak og evig ære ske dig
600
O Jesus, går du da din vej
614
Far, verden, far vel
615
Far, verden, far vel (Oprindelig tekstform)
617
Nu bør ej synden mere
624
Gud er Gud, før jorden skabtes
643
Sorrig og elendighed
644
Aldrig er jeg uden våde
683
Den nåde, som vor Gud har gjort
684
O Jesus, du al nådens væld
685
Vor Gud er idel kærlighed
686
Min sjæl, om du vil nogen tid
687
Hvor dejlig skal Guds kirke stå
708
Gud lade rolighed og fred
719
Lad tidens hjul omdrive
739
Rind nu op i Jesu navn
740
Nat, søvn og slum og seng, farvel
741
Op, min sjæl, thi sol er oppe
742
Farvel, du hvilesøde nat
743
Nu rinder solen op
744
Morgenrøden sig udstrækker
745
Vågn op og slå på dine strenge
760
Dagen nu sin afsked tager
761
Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer
762
Hvilestunden er i vente
763
Det mulmer mod den mørke nat
764
Til hvile solen går
765
Aftenstjernen hisset tindrer
766
Se, hvor sig dagen atter skynder
767
Tiden skrider, dagen rinder
782
Dig vandre vi så gerne med

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

357

Vær trøstig, Zion, Jesu brud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Vær trøstig, Zion, Jesu brud!
Nok har du grædt og grundet.
O, gør dig rede, se herud!
dit lys er nu oprundet,
og Herrens store herlighed,
din Jesus, er nu kommet ned,
nu har du spillet vundet.

2

Vanvittighedens mulm og mørk
er stort på jorderige,
folk går som i en tåget ørk,
véd lidt af Gud at sige.
Men Jesus, verdens lys, er set,
hans komme i dit kød er sket;
thi skal al mørkhed vige.

3

Han skal for dem, der nu i slum1
og sjæleblindhed vanke,
ved glædens evangelium
oplyse sind og tanke,
så hedninger skal nu attrå
udi det store lys at gå
og salig trøst at sanke.

4

Luk øjne op, giv nøje agt,
hvor hedninger de komme
til Herrens store nådepagt
blandt mange andre fromme.
Som sønner og som døtre de
skal adgang få til Gud at se,
o dybe Herrens domme!

5

Da skal dit hjerte flyde ud
i store glæde-strømme,
når du skal se en kristen brud
af hedensk herredømme,
der skal med røgelse og guld
for Jesus stå så frydefuld,
hans manddom at berømme.

6

O Jesus, du, som manddom tog,
hjælp os at se og kende,
at du os skrev i livets bog!
Gid og vi kunne vende
vort guld og gods, vort sind og sjæl
til alt, hvad dig behager vel,
indtil vor sidste ende!

Es 60,1-6
Thomas Kingo 1689.

1 i søvne