VILKÅR FOR BRUG AF WWW.DENDANSKESALMEBOGONLINE.DK

Dette website - www.dendanskesalmebogonline.dk (herefter "Websitet) - er etableret og drives af det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet i forening. Der er tale om et ikke-kommercielt website, og brugen af Websitet er anonym. Enhver brug af Websitet skal overholde disse vilkår for brug. Hvis du ikke kan acceptere nedenstående bestemmelser, anmodes du venligst om at ophøre med brug af Websitet.

 

  1. Rettigheder: De enkelte komponister, tekstforfattere, oversættere, forlag samt det Kgl. Vajsenhus' Forlag, Kirkeministeriet, Bjørn Nørgaard og Jørgen Kjærgaard (herefter "Rettighedshaverne") ejer samtlige rettigheder, herunder - men ikke begrænset til - ophavsrettigheder, til det materiale, som er tilgængeliggjort på Websitet. Materialet stilles tilrådighed for læsning, lytning og visning. Det er således ikke tilladt at kopiere, printe, downloade, optage, bearbejde, gemme eller på anden måde gøre materialet tilgængeligt på Websitet til genstand for handlinger, der er forbeholdt Rettighedshaverne. Rettighedshaverne forbeholder sig retten til at retsforfølge brugere af Websitet, som krænker Rettighedshavernes rettigheder, herunder ophavsrettigheder, disse vilkår for brug eller på anden vis misbruger det på Websitet tilgængeliggjorte materiale.

  2. KODA/NCB: Materialet på Websitet er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og NCB (http://www.koda.dk og http://www.ncb.dk).

  3. Ændringer: Websitet vil løbende undergå ændringer. Det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet forbeholder sig således retten til uden varsel at tilføje, ændre samt fjerne materiale fra Websitet. Det Kgl. Vajsenhus' Forlag samt Kirkeministeriet forbeholder sig endvidere retten til uden varsel at ændre disse vilkår for brug af Websitet. Eventuelle ændringer vil fremgå af Websitet.

  4. Tilgængelighed og ansvarsfraskrivelse: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet har ved designet af Websitet forsøgt at anvende en teknologi, der sikrer flest mulige brugere adgang til Websitet, og således at lange svartider, nedetid eller anden utilgængelighed i videst muligt omfang undgås. Det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet kan imidlertid ikke garantere fuld tilgængelighed. Bl.a. under henvisning til Websitets ikke-kommercielle karakter kan det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet ikke gøres ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der knytter sig til brug af Websitet, herunder det på Websitet tilgængeliggjorte materiale. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter såvel direkte som indirekte tab.

  5. Brug af cookies: En cookie er en lille tekstbesked, der midlertidigt bliver lagret på din computer, når du bruger en tjeneste på internettet. Data fra cookies bruges ikke til at indsamle personlige oplysninger om dig, men indeholder derimod anonym information om trafikken på Websitet. Disse informationer anvendes alene til statistiske formål og med henblik på løbende forbedring af Websitet. Websitet kan godt benyttes, selvom du slår brugen af cookies fra på din computer.

  6. Links til andre websites: Websitet kan indeholde links til andre websites. Disse links er alene indsat af referencehensyn og indebærer ikke en anbefaling af indholdet på de pågældende websites. Brugen af disse er på eget ansvar.

  7. Hjælpeværktøjer: På Websitet kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer til rådighed til eksempelvis højtlæsning af materialet tilgængeliggjort på Websitet. Det Kgl. Vajsenhus' Forlag og Kirkeministeriet kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte følger af brug af disse programmer. 

  8. Kontakt: Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående vilkår for brug af Websitet eller Websitet, kontakt da venligst webmaster Iben Gjesing på ig@bibelselskabet.dk.