00.00 / 00.26
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

281

Nu nærmer sig vor pinsefest
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv

1

Nu nærmer sig vor pinsefest,
Gud Helligånd! vær du vor gæst,
som fuld af evighedens år
fra Fader og fra Søn udgår!

2

O helligste Treenighed,
mit arme hjerte du bered,
at det dit tempel være må,
der for dig kunne åbent stå!

3

Kom, Helligånd, og vidne giv
i mig, at Jesus er mit liv,
og at jeg intet andet ved
end Jesus mig til salighed!

4

Kom, sandheds Ånd, og led du mig
på sandheds veje rettelig,
at aldrig jeg fra troens grund
et hårsbred viger nogen stund!

5

Om jeg i tryghed slumrer hen,
o, væk mig snarlig op igen,
din kraftig nåde stå mig bi
og lede mig på sandheds sti!

6

Jeg uden dig ej kende kan
min store Gud og frelsermand,
lad derfor dine stråler mig
i hjertet falde idelig!

7

I kors og kummer, trang og nød,
i fare, fængsel og i død
du mig en trøster given est,
min tarv du kender også bedst.

8

Om derfor jeg med korset på
skal gennem verdens torne gå
til Himmelen og livets land,
dog er du med, min trøstermand.

9

Du viser kronen, som for mig
er henlagt udi Himmerig,
hvor evig glæde jeg skal få
og stedse for Guds ansigt stå.

10

O Helligånd, almægtig Gud,
styrk mig, at jeg kan holde ud!
Opvarm mig med din nådes glød,
og gør mig trøstig i min død!

Thomas Kingo 1699.
Jf. nr. 300.