Se salmens tekst:
357. Vær trøstig, Zion, Jesu...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk/Nürnber...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. trøstig – frimodig og fortrøstningsfuld. Zion – Jerusalem, her et synonym for den kristne menighed, ligesom betegnelsen: „Jesu brud“ / 2. Nok har du grædt og grundet – nu har du grædt og grublet nok / 3. gør dig rede – Es 60.1. se herud! – betyder her nærmest: Se op, løft blikket! / 7. spillet – kampen.

2

1. Vanvittigheden – dobbeltbetydning: Vanvid og uvidenhed. mulm og mørk – dunkelhed og mørke, jf. Es 60,2. Ef 4,1 / 2. på jorderige – i verden / 3. tåget ørk – usigtbar ødemark. Datidens bibeloversættelse af Es 60.2: „Mørket skiuler Jorderige og Taaget Folcket.“ / 5. Jesus, verdens lys – Joh 8,12 / 6. i dit kød – i din menneskelige, korporlige tilværelse. Linjen viser tilbage til menigheden i v. 1 / 7. thi – derfor.

3

1. i slum – i søvne / 5. attrå – eftertragte, stræbe og længes efter / 6. det store lys – Jesus Kristus, verdens lys, jf. v. 2, samt Es 60.3 / 7. sanke – indsamle, modtage.

4

2. hedninger – jf. Es 60,3 i datidens bibeloversættelse: „Og Hedningene skulle vandre i dit Lys.“ / 5. som sønner og som døtre – som børn af samme fader, jf. Es 60,4 / 7. o dybe Herrens domme! – hvor er visdommen og nåden i Guds beslutninger stor og dyb.

5

3.-4 en kristen brud af hedensk herredømme – billede på den kirke der, skønt den ikke er af jødisk oprindelse, alligevel åbenbares Kristi herlighed. Ordvalget følger datidens bibeltekst: Es 60,5: „… og Hedningenis Magt kommer til dig..“ / 5. med røgelse og guld – Es 60,5. Parallel til vismændene fra øst ved krybben, Matt 2,11 / 7. hans manddom – hans komme som menneske. at berømme – fremhæve, proklamere og hylde.

6

2. kende – erkende / 3. livets bog – se til nr. 59.1
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

357

Vær trøstig, Zion, Jesu brud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Vær trøstig, Zion, Jesu brud!
Nok har du grædt og grundet.
O, gør dig rede, se herud!
dit lys er nu oprundet,
og Herrens store herlighed,
din Jesus, er nu kommet ned,
nu har du spillet vundet.

2

Vanvittighedens mulm og mørk
er stort på jorderige,
folk går som i en tåget ørk,
véd lidt af Gud at sige.
Men Jesus, verdens lys, er set,
hans komme i dit kød er sket;
thi skal al mørkhed vige.

3

Han skal for dem, der nu i slum1
og sjæleblindhed vanke,
ved glædens evangelium
oplyse sind og tanke,
så hedninger skal nu attrå
udi det store lys at gå
og salig trøst at sanke.

4

Luk øjne op, giv nøje agt,
hvor hedninger de komme
til Herrens store nådepagt
blandt mange andre fromme.
Som sønner og som døtre de
skal adgang få til Gud at se,
o dybe Herrens domme!

5

Da skal dit hjerte flyde ud
i store glæde-strømme,
når du skal se en kristen brud
af hedensk herredømme,
der skal med røgelse og guld
for Jesus stå så frydefuld,
hans manddom at berømme.

6

O Jesus, du, som manddom tog,
hjælp os at se og kende,
at du os skrev i livets bog!
Gid og vi kunne vende
vort guld og gods, vort sind og sjæl
til alt, hvad dig behager vel,
indtil vor sidste ende!

Es 60,1-6
Thomas Kingo 1689.

1 i søvne