Se salmens tekst:
670. I Jesus søger jeg min fr...
Vælg melodi:
 Michael Prætorius 1610
 Strassburg 1525
00.00 / 00.45
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning
Kristenlivet - Trøst og fred

670

I Jesus søger jeg min fred
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Michael Prætorius 1610
Et trofast hjerte, Herre min

1

I Jesus søger jeg min fred,
al verden har kun smerte,
ved korset er mit blivested,
dér hviler sig mit hjerte,
dér kan jeg bo
i stille ro,
dér findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.

2

Indtil jeg fandt det kildespring,
gik jeg på tørre veje,
jeg søgte trøst i mange ting,
de kunne ej fornøje
den sjæls-attrå,
som i mig lå,
enddog jeg ikke tænkte på
at søge til det høje.

3

Men, Herre, du forbarmed dig
og lod mig kærlig vare
ved nådens kald: Kom hid til mig,
her skal du bedre fare!
Immanuel1
alene vel
husvale kan din arme sjæl
og fri af dødens snare.

4

Ak, måtte jeg nu idelig
ved dig, min Jesus, hænge!
Ak, måtte kun min sjæl i dig
sig daglig dybt indtrænge.
Så fik jeg fred,
så fandt jeg sted
for duens trætte fodefjed,
enddog det vared længe.

Dansk 1740.

1 Es 7,14