Se salmens tekst:
670. I Jesus søger jeg min fr...
Vælg melodi:
 Michael Prætorius 1610
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. korset – synonym for Jesu frelsergerning.

2

4. fornøje stille mig tilfreds / 5. sjæls-attrå – sjælens længsel og higen / 7. enddog – selv om, endskønt / 8. det høje – de himmelske ting i modsætning til (verdens) ‘mange ting’ i lin. 3.

3

2. vare – varsko, advare / 3. jf. Matt 11,28 / 4. bedre fare – få en bedre livsvandring / 5. Immanuel – se til nr. 671 / 6-8. Kun Kristus er tegnet på, at Gud er med os, og i stand til at trøste godt (vel husvale), og befri fra dødens fælde (snare).

4

1. idelig – uden ophør, evigt / 5-7. jf. Højs 2,14. Fodefjed – fodtrin; her nærmest: vandring.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Trøst og fred

670

I Jesus søger jeg min fred
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Michael Prætorius 1610
Et trofast hjerte, Herre min

1

I Jesus søger jeg min fred,
al verden har kun smerte,
ved korset er mit blivested,
dér hviler sig mit hjerte,
dér kan jeg bo
i stille ro,
dér findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.

2

Indtil jeg fandt det kildespring,
gik jeg på tørre veje,
jeg søgte trøst i mange ting,
de kunne ej fornøje
den sjæls-attrå,
som i mig lå,
enddog jeg ikke tænkte på
at søge til det høje.

3

Men, Herre, du forbarmed dig
og lod mig kærlig vare
ved nådens kald: Kom hid til mig,
her skal du bedre fare!
Immanuel1
alene vel
husvale kan din arme sjæl
og fri af dødens snare.

4

Ak, måtte jeg nu idelig
ved dig, min Jesus, hænge!
Ak, måtte kun min sjæl i dig
sig daglig dybt indtrænge.
Så fik jeg fred,
så fandt jeg sted
for duens trætte fodefjed,
enddog det vared længe.

Dansk 1740.

1 Es 7,14