HØR melodien

Se salmens tekst:
671. O du min Immanuel
Vælg melodi:
 Freylinghausen 1704
 August Winding 1882
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Immanuel – hebr.: ‘Gud med os’; navnet på det barn, profeten Esajas forudså skulle blive et tegn på Guds trofasthed, Es 7,14. I Det nye Testamente ses denne profeti opfyldt i Jesus Kristus, Matt 1,22f. / 4. purpurvæde – poetisk udtryk for Jesu blod. Purpur var den kongelige farve / 5-6. Djævelen troede, at hans lumske dødsfælde (snare) var sikker (fast), men den blev brudt ved Jesu opstandelse.

2

1. i min Faders skød – under Guds faderlige omsorg og beskærmelse / 2. jf. Ef 2,6. Fil 3,20 /4. at fornemme – at mærke til / 5. arven – hele verset spiller på lignelsen om den fortabte søns hjemkomst, og genindsættelse som arving, Luk 15,22 / 6. pant – Hellig­ånden er sendt som sikkerhed for den himmelske arv.

3

3. dermed har vi jubelår – I det gamle Israel var hvert 50. år et helligt år, hvor slaver blev givet fri, og særlig gunstige vilkår skulle gives i handel, høst og mennesker imellem. 3 Mos 25,10f; 27,17. 4 Mos 36,4 / 4. evig sommer – jf. Åb 21,25 / 6. halleluja – hebr. udråb: Lovsyng og tak Herren.

4

1. Op – appellerende tilråb: Kom nu! / 2. flyde – indbyrdes opfordring: Lad nu glædestårerne flyde! / 3-4. Hvert pulsslag skal lovsynge og musicere for Gud, indtil jeg bæres herfra / 5. kalken – bægeret, jf. Matt 26,42.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Trøst og fred

671

O du min Immanuel
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Freylinghausen 1704
August Winding 1882

1

O du min Immanuel,
hvilken himmelglæde
har du gjort min arme sjæl
ved din purpurvæde!
Fjenden tænkte, den var fast,
men hans træske snare brast.

2

Jeg er i min Faders skød,
har i Himlen hjemme.
Dér er ingen synd og død
mere at fornemme;
arven får jeg vist og sandt,
har den Helligånd til pant.

3

Gud ske lov for dag, der går,
og for den, der kommer!
Dermed har vi jubelår,
evig, evig sommer,
da det sidste morgenskær
er os, halleluja, nær!

4

Op, min sjæl, til sang og fryd,
flyde glædeståre!
Hver en puls med harpelyd
klinge til min båre!
Dig, som for os kalken drak,
Jesus, Jesus, evig tak!

Hans Adolph Brorson (1765).