00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joachim Camerarius
Paul Eber
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

jf. 2 Krøn 20.

2

3. jf. Matt 8,23f. / 4. i Jesu navn – det aramaiske mandsnavn ‘Jeshu, Jeshua’ betyder: ‘Gud frelser, Gud er frelse’.

3

1. rænkespind – listige, upålidelige, fjendtlige manøvrer / 3. rådsherre – betegner ikke titlen, men modsætningen til rådvild; altså den, der i sin visdom ved udvej, jf. Es 9,6. gæv – handlekraftig og venligtsindet.

4

1. Gå ej i rette – før ikke retssag, anklag os ikke, jf. Sl 143,2 / 3. øm ved al sin æt – som en far, der er kærlig mod alle sine børn, jf. Matt 6,8f. 1 Thess 2,11.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

639

Når i den største nød vi stå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Lyon 1547
Når syn og hørelse forgår
Vor Herres Jesu mindefest

1

Når i den største nød vi stå
og vide ej hvorhen at gå,
da er det alt vort håb og trøst
at løfte op til dig vor røst.

2

Vor Fader, se! Vor Fader, mærk!
Vor fjende han er os for stærk,
vi kommer aldrig mer i havn,
gør du det ej i Jesu navn.

3

Vi ved i Fjendens rænkespind
nu hverken ud, ej heller ind;
rådsherre viis, beskærmer gæv,
o, fej det ned som spindelvæv!

4

Gå ej i rette, Gud, med os,
men kun med dem, som byder trods!
Som fader øm ved al sin æt
hos os lad nåde gå for ret!

5

Da, når din Ånd står mild os bi,
dig elsker, takker, priser vi
i allen stad og allen stund
så gladelig af hjertens grund.

Joachim Camerarius 1546.
Paul Eber 1566. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1853.