00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Joachim Camerarius
Paul Eber
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Eber, Paulf. 8. nov. 1511 i Kitzingen, Nederfranken. F: Skrædder Johannes E. M: Margaretha f. Pflaum. Efter et år i latinskole tvang sygdom og et invaliderende fald fra hesteryg E. til langvarig re­krea­tion, men han fuldførte med offentlig støtte gymnasiet i Nürn­berg, hvorefter han påbegyndte teologisk studium i Wittenberg 1532. Her kom han i nær forbindelse med Luther og især Melanchthon, hvem han bistod med skriftligt arbejde. 1536 blev han docent i filosofi ved Wittenbergs universitet.

Melanchthon valgte E.’s hustru: Helena Küffner; de blev gift 1541 og fik 14 børn. Hendes navn danner akrostikon i salmen „Hellft mir Gotts güte preisen“ (Se: Guds godhed vil vi prise). Samme år blev han professor i latinsk grammatik, senere også i fysik, og underviste efter datidens lærde tradition i både naturvidenskab, filosofi, sprog og teologi. Under den Schmalkaldiske krig, hvor universitetet næsten var forladt af lærere og studenter, var E. en af de få, der forblev på sin post. Trængslerne under krigen, hvor han og familien måtte gå under jorden, blev senere udtrykt i salmen: „Wenn wir in höchsten nöten sind“ (se: Når i den største nød vi stå).

Ved universitetets genåbning 1548 vendte E. tilbage, og blev rektor 1551-52. 1556 blev han professor i hebraisk, slotspræst i Wittenberg, og 1558 efterfulgte han Bugenhagen som førstepræst i Wittenberg og generalsuperintendent i kurfyrstendømmet Sachsen. 1559 tog han teologisk doktorgrad og stod, efter Melanchthons død, som den teologiske førerskikkelse i Wittenberg. I denne egenskab måtte han gennemgå en række stridigheder, og mødte også personlige sorger. E. døde 10. dec. 1569.

Paul Ebers salmedigtning er ikke omfattende, men alligevel betydningsfuld. Hans salmer forener Reformationens behov for klar og enkel tale, der på en gang forkynder og forklarer. De nåede til Danmark med Thomissøns salmebog 1569 og bevarede deres plads i salmebøgerne helt frem til nutiden.

A  526, 527, 716

B  639  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

639

Når i den største nød vi stå
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Lyon 1547
Når syn og hørelse forgår
Vor Herres Jesu mindefest

1

Når i den største nød vi stå
og vide ej hvorhen at gå,
da er det alt vort håb og trøst
at løfte op til dig vor røst.

2

Vor Fader, se! Vor Fader, mærk!
Vor fjende han er os for stærk,
vi kommer aldrig mer i havn,
gør du det ej i Jesu navn.

3

Vi ved i Fjendens rænkespind
nu hverken ud, ej heller ind;
rådsherre viis, beskærmer gæv,
o, fej det ned som spindelvæv!

4

Gå ej i rette, Gud, med os,
men kun med dem, som byder trods!
Som fader øm ved al sin æt
hos os lad nåde gå for ret!

5

Da, når din Ånd står mild os bi,
dig elsker, takker, priser vi
i allen stad og allen stund
så gladelig af hjertens grund.

Joachim Camerarius 1546.
Paul Eber 1566. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1853.