Se salmens tekst:
601. Herlighedens Gud
Vælg melodi:
 Darmstadt 1698
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Herlighedens Gud – jf. Hebr 1,3 / 3. ville i vort kød sig klæde – jf. Joh 1,14.

2

2. Du slog op dit telt – er en tekstnær gengivelse af Joh 1,14, som ordret skal oversættes: „blev kød og opslog telt iblandt os“ / 5. i felt – i krig, til angreb og forsvar.

3

1. Tag mig ganske ind – indtag mig helt / 4. al min trængsel på dig vælte – jf. Sl 22,9; 37,5. 1 Pet 5,7.

4

3. omdrive – drive omkring, jf. Ef 4,14. Jak 1,6.

5

2. jf. Rom 8,26 / 4. på sandheds veje lede – Joh 16,13.

6

2. gennem dødens dal – jf. Sl 23,4, som i ældre bibeloversættelser lød: „Dødsskyggens Dal“.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

601

Herlighedens Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Slip os arme ej

1

Herlighedens Gud
blev et sendebud,
ville i vort kød sig klæde,
os at trøste og at glæde,
fri af nøden ud,
herlighedens Gud.

2

Store sejershelt!
Du slog op dit telt
her blandt os på jorderige,
synd og Satan at bekrige,
du drog selv i felt,
store sejershelt!

3

Tag mig ganske ind,
at min sjæl og sind
i din kærlighed må smelte,
al min trængsel på dig vælte,
sjælen til dig bind,
tag mig ganske ind!

4

Styr mit onde sind,
som af verdens vind
lader sig så let omdrive,
lad det altid hos dig blive!
Jeg er selv så blind,
styr mit onde sind.

5

Hold mig ved din hånd,
før mig ved din Ånd,
lad ham lære mig at bede,
mig på sandheds veje lede
udi nådens bånd,
hold mig ved din hånd!

6

Når jeg rejse skal
gennem dødens dal,
lad dit blod min strid forsøde,
og bered mig selv at møde
i din Himmel-sal,
når jeg rejse skal!

Johan Anastasius Freylinghausen 1704.
Hans Adolph Brorson 1734. Bearbejdet 1951.