Se salmens tekst:
601. Herlighedens Gud
Vælg melodi:
 Darmstadt 1698
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Freylinghausen, Johann Anastasiusf. 2. dec. 1670 i Gandersheim, Wolfenbüttel. F: købmand og borgmester Dietrich F. M: Catharine Elisabethe f. Pölin. Som ung gymnasieelev boede han hos sin morfar, som lod ham læse meget i Bibelen og lære mange salmer udenad. Fra 1689 begyndte han at studere i Jena, men rejste 1691 til Erfurt, inspireret af røret omkring Francke, der på det tidspunkt var sognepræst der. Han fulgte Francke til Halle, og afsluttede sine teologiske studier ved byens nye universitetet.

En kort tid var han prædikant i sin fødeby, men kunne ikke få embede på grund af myndighedernes modstand mod pietismen. 1695 kaldte Francke ham tilbage til Halle som hjælpepræst ved kirken i forstaden Glaucha. Denne beskedne stilling varetog han ulønet gennem tyve år, indtil han i 1715 overtog Franckes embede ved kirken, og 44 år gammel ~ Franckes dat­ter Johanna Anastasia (som var hans gudbarn, opkaldt efter ham selv). De fik tre børn.

1723 blev F. konrektor ved Vajsenhuset og Seminariet i Halle, og efter svigerfaderens død 1727 medlem af direktoriet for de øvrige stiftelser samt sognepræst ved St. Ulrichskirche. Han døde efter gentagen sygdom 12. febr. 1739.

Freylinghausens salmehistoriske betydning er især knyttet til den dobbeltsalmebog han udgav. 1. del: Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten Melodeyen in sich haltend, Halle 1704, indeholdt 641 salmer + et tillæg på 42. Året efter kom et nyt oplag, hvori var tilføjet en „Zugabe“ på yderligere 75 salmer – i alt 758. 2. del: Neues geistreiches Gesangbuch, auserlesene, sa alte als neue, geistliche und liebliche Lieder nebst den Noten der unnbekannten Melodeyen in sich haltend Halle 1714, som med 751 + 47 + 17 rummede i alt 815 salmer. 1. del rummede det primære pietistiske salmestof med mange nyskrevne tekster, 2. del salmer, som ikke var med i den første eller var vanskelige at finde. Som det fremgår af titlerne har F. tillige samlet og redigeret melodistoffet, hvilket indebar, at han selv indimellem har komponeret en manglende melodi. 22 melodier og 44 salmer er hans egne. 1718 udkom et uddrag af dobbeltsamlingen, bestemt for kirken i Glaucha, 1741 en ny, samlet udgave med i alt 1581 salmer.

Ægidius, Enewald Ewald og frem for alle Brorson har oversat F.’s salmer til dansk.

A  76, 601, 606  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

601

Herlighedens Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Slip os arme ej

1

Herlighedens Gud
blev et sendebud,
ville i vort kød sig klæde,
os at trøste og at glæde,
fri af nøden ud,
herlighedens Gud.

2

Store sejershelt!
Du slog op dit telt
her blandt os på jorderige,
synd og Satan at bekrige,
du drog selv i felt,
store sejershelt!

3

Tag mig ganske ind,
at min sjæl og sind
i din kærlighed må smelte,
al min trængsel på dig vælte,
sjælen til dig bind,
tag mig ganske ind!

4

Styr mit onde sind,
som af verdens vind
lader sig så let omdrive,
lad det altid hos dig blive!
Jeg er selv så blind,
styr mit onde sind.

5

Hold mig ved din hånd,
før mig ved din Ånd,
lad ham lære mig at bede,
mig på sandheds veje lede
udi nådens bånd,
hold mig ved din hånd!

6

Når jeg rejse skal
gennem dødens dal,
lad dit blod min strid forsøde,
og bered mig selv at møde
i din Himmel-sal,
når jeg rejse skal!

Johan Anastasius Freylinghausen 1704.
Hans Adolph Brorson 1734. Bearbejdet 1951.