HØR melodien

Se salmens tekst:
39. Synes det i kors og pine
Vælg melodi:
 Johann Horn 1544
 A. P. Berggreen 1852
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Christopher Tietze
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. kors og pine – modgang og smerte / 2. forglemte – glemte helt og aldeles / 3. forsikret – forvisset om / 4. hjælp i rette tid at få – Hebr 4,16.

2

2. fordret – krævet / 3. – således.

3

4. hjertelag – en persons karakteristiske være- og handlemåde; oftest i betydningen velvilje, venligt og kærligt sindelag.

4

1. den gamle helveddrage – Djævelen, Åb 12,9; 20,2 / 3. Linjen udgør et indskud i versets meningsenhed: Gud lever endnu, trods djævelskab og al modgang; derfor skal al frygt forsvinde. hu – her: vilje.

5

2. drive – gå tabt for mig / 3. og – endog / 4. kun – blot.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

39

Synes det i kors og pine
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Aldrig er jeg uden våde

1

Synes det i kors og pine,
som Gud tit forglemte sine,
dog er jeg forsikret på
hjælp i rette tid at få.

2

Som en fader straks ej giver
altid det, som fordret bliver,
så har Gud sin tid dertil,
når han sine hjælpe vil.

3

Gud kan al min trang formilde,
om det aldrig gik så ilde,
bærer til mig dag for dag
mer end faders hjertelag.

4

Trods den gamle Helved-drage,
trods al verdens skam og plage -
bort al frygt af sind og hu;
lever dog min Gud endnu!

5

Vil, o Gud, du min kun blive,
må alt andet gerne drive;
skal og graven skjule mig,
gerne! når jeg har kun dig.

Christopher Tietze 1663.
Hans Adolph Brorson 1734.