Se salmens tekst:
211. Lad vaje højt vort konge...
Vælg melodi:
 Frands Wormordsens håndbo...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Venantius Fortunatus
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. kongeflag – Den dag i dag har regenten et særligt flag, med rigsvåbnet, som symbol på det folk, kongens magt og forpligtelse angår. Kristi korsfane er kongeflag for hans folk; dvs. alle, der et betegnet med hans kors i dåben, som et udtryk for et tilhørsforhold i liv og død / 2. banner – samlingsmærke, kendetegn / 4. kæmper danner – skaber soldater, forkæmpere.

4

1. dødens Hovedpande-fjeld – poetisk oversættelse af det hebraiske „Golgatha“, hovedskalstedet udenfor Jerusalem, hvor Jesu kors blev rejst. Matt 27,33. Mark 15,22. Joh 19.17 / 2. hans hænder rene – billede på Jesu uskyld / 3. vor håndskrift for en bundløs gæld – formuleringen betegner underskriften på et gældsbevis, jf. Kol 2,14. Meningsmæssigt en parallel til Kingos formulering i nr. 177.4.

5

1-2. med vand udrandt hans blod af gennemboret side – Joh 19,33-34 / 2. væld – kildevæld / 4. hvide – symbol på renhed, dåb og syndsforladelse.

7

2. spred vinge – fold dig ud.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

211

Lad vaje højt vort kongeflag
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Frands Wormordsens håndbog 1539

1

Lad vaje højt vort kongeflag!
Lad flyve korsets banner!
Til heltedød på sejrens dag
det sine kæmper danner.

2

Påmind os kun, vort sejerstegn,
om Herrens død og pine!
Thi under hver en himmel-egn
derved han frelste sine.

3

Afbild os kun det korsets træ,
hvorpå vor frelser hængte!
Derunder kun det ly og læ
vi fandt, hvortil vi trængte.

4

På dødens Hovedpande-fjeld,1
alt med hans hænder rene
vor håndskrift for en bundløs gæld
blev naglet til dets grene.2

5

Og da med vand udrandt hans blod
af gennemboret side,3
det væld udsprang af træets rod,
hvori vi tvættes hvide.

6

Korsfæstelsen af synd og død
er heltedåd til livet;
til trøst og håb i al vor nød
er tro derpå os givet.

7

Så vaj da højt, vort kongeflag!
Spred vinge, korsets banner!
Til heltedød på sejrens dag
du dine kæmper danner.

Venantius Fortunatus omkr. 600.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Golgata

2 Kol 2,14

3 Joh 19,34