Se salmens tekst:
40. Hvorfor vil du dog klage
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Heermann
Johannes Brunsmand
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Heermann, Johannf. 11. okt. 1585 i Raudten i fyrstendømmet Wohlau, Schlesien. F: buntmager. H. begyndte i latinskolen i Wohlau 1597, men blev tvunget hjem af sygdom efter et år. 1602 blev han huslærer og privatsekretær i Fraustadt, Polen, og kom derfra på gymnasium først i Breslau, siden i Brieg, hvor han vandt præmie for latinske digte. 1611 blev han præst i Köben og 1612 ~ Doro­thea Feige (d. 1617), derefter ~ Anna Teichmann. Lang­varig sygdom hindrede ham i at prædike, så andre måtte oplæse hans prædikener, der dog på tryk nåede vidt omkring. I årene 1622-1634 blev byen hjemsøgt af plyndrende hære og af pest, hvorunder flere end 500 af indbyggerne døde. Også præstefamilien mistede alt. 1639 flyttede han af helbredsgrunde til Lissa i Polen, og fortsatte trods fremadskridende sygdom sit forfatterskab. H. døde 27. febr. 1647.

1608 udgav H. sine første digte på tysk (med latinsk titel): Flores ex odorifero annuorum Evangeliorum vireto. Hans salmedigtning blev dog nært forbundet med præstegerningen i Köben, og præget af den forkyndende sjælesorg, og af hans egen og menighedens hårde skæbne. Inspireret af mystikere som Tauler og Martin Moller, udtrykker H.’s salmer en lidenskabelig hengivelse, men teologisk var de klart evangeliske med sigte på gudstjenesten og menighedslivet. Foruden latinske digte, prædikener og opbyggelsesbøger, udgav H. en række andagtsbøger med salmer: Devoti Musica Cordis. Hauss- vnd Hertz-Musica. Das ist Allerley geistliche Lieder 1630, som udkom i flere forøgede udg. En tidligere udgivet andagtsbog udkom forøget med salmer: New vmbgegossenes vnd verbessertes Schliess-Glöcklein 1632. Sontags- vnd Fest-Evangelia, durchs gantze Jahr, Auff bekandte Weisen gesetzt 1636, samt flere senere udg. Zwölff Geistliche Lieder 1639. Poetische Erquickstunden, Darinnen allerhand schöne und trostreiche Gebet 1656. Geistlicher Poetischer Erquick­ stunden Fernere Fortsetzung. H. skrev i alt omkring 400 salmer, hvoraf om­kring 60 har været optaget i tyske salmebøger.

A  40, 199, 500, 661  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

40

Hvorfor vil du dog klage
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds godhed vil vi prise

1

Hvorfor vil du dog klage
og jamre, kære sjæl,
dig selv med sorgen plage?
Tro dog din frelser vel,
slå dig i ham til ro!
Han véd din sag at vende
til god og lyksom ende,
det skal du stadig tro.

2

Gud aldrig dem forlader
i nogen modgangstid,
som kender ham for Fader
og slår til ham al lid.
Vær du i ham kun fro!
Du skal dog aldrig grue,
for du skal frelse skue
ved Jesu Kristi tro.

3

Om alle døre lukkes,
hvor du vil spørge vej,
om alle lys end slukkes,
så tab dog modet ej!
Kun ti og tål og bi!
Vil Gud dig hjælp tilskikke,
da kan al verden ikke
forhindre ham deri.

4

Om Satans pak end sværmer,
så er dog Gud din borg,
som altid dig beskærmer
og redder af al sorg.
Om hele Helvede
sig end imod dig sætter,
det intet dog udretter,
Guds vilje dog må ske.

5

For alle verdens magter
ej frygter Guds de små,
alt, hvad de eftertragter,
de sikkert skal opnå:
Guds hjælp i alskens nød,
Guds trøst i al den kvide,
de friste må og lide,
Guds fred i liv og død.

Johann Heermann 1630.
Johannes Brunsmand 1680.
N.F.S. Grundtvig 1864.