Se salmens tekst:
40. Hvorfor vil du dog klage
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Heermann
Johannes Brunsmand
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Brunsmand, Johannesf. 30. okt. 1637 i Trondheim, Norge. F: sognepræst Bernt B. M: Mar­grethe Mogensdatter. Student fra Trondhiem Katedralskole 1658. B. fik plads på Regensen i København og teologisk embedseksamen, hvorefter han blev rektor på Herlufsholm Skole 1668. Året efter tog han magistergraden, og blev 1677 præst ved Vartov Hospital i København, samt Børnehuset og Pesthuset. Først 1687 ~ postmesterenken Magdalene Andersen, f. Klaumann. B. døde 25. juli 1707.

Brunsmand stod på den lutherske ortodoksis grund både i en skriftlig polemik mod Niels Steensen og i sine talrige udgivelser og skrifter, hvoraf det mest kendte er det såkaldte „Køge Hus-kors“ 1674 om en formodet djævlebesættelse af et ægtepar i Køge.

B. udarbejdede flere salmesamlinger, i 1676: Aandelig Siunge-Lyst, udvidet, bearbejdet og genudgivet 1687 under titlen: Den siungende Himmel-Lyst / Eller en liden Ny Salme-bog … som indeholdt 90 salmer samt et tillæg på 19 af andre forfattere. Kingo optog 9 af Brunsmands salmer i Vinter-Parten 1689, men kun en enkelt bearbejdet salme gik videre til 1699-salmebogen og de følgende.

B  40  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

40

Hvorfor vil du dog klage
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds godhed vil vi prise

1

Hvorfor vil du dog klage
og jamre, kære sjæl,
dig selv med sorgen plage?
Tro dog din frelser vel,
slå dig i ham til ro!
Han véd din sag at vende
til god og lyksom ende,
det skal du stadig tro.

2

Gud aldrig dem forlader
i nogen modgangstid,
som kender ham for Fader
og slår til ham al lid.
Vær du i ham kun fro!
Du skal dog aldrig grue,
for du skal frelse skue
ved Jesu Kristi tro.

3

Om alle døre lukkes,
hvor du vil spørge vej,
om alle lys end slukkes,
så tab dog modet ej!
Kun ti og tål og bi!
Vil Gud dig hjælp tilskikke,
da kan al verden ikke
forhindre ham deri.

4

Om Satans pak end sværmer,
så er dog Gud din borg,
som altid dig beskærmer
og redder af al sorg.
Om hele Helvede
sig end imod dig sætter,
det intet dog udretter,
Guds vilje dog må ske.

5

For alle verdens magter
ej frygter Guds de små,
alt, hvad de eftertragter,
de sikkert skal opnå:
Guds hjælp i alskens nød,
Guds trøst i al den kvide,
de friste må og lide,
Guds fred i liv og død.

Johann Heermann 1630.
Johannes Brunsmand 1680.
N.F.S. Grundtvig 1864.