00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Johannes Carsten Hauch
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hauch, Johannes Carstenf. 12. maj 1790 i Frederikshald, Norge. F: amtmand Frederik H. M: Karen f. Tank. H. voksede op dels i Bergen, hvor faderen blev stiftamtmand fra 1792, dels i Malmanger ved Hardangerfjorden, hvor han en tid boede hos præstefamilien. Da faderen fra 1803 blev stiftamtmand for Sjællands stift kom han til Danmark, og blev student 1808 fra det Schousboeske Institut. Inspireret af Oehlenschläger forsøgte H. sig med poesi, men valgte naturfagene og blev 1820 magister i zoologi; 1821 dr. phil. og påbegyndte derefter tidens obligatoriske dannelsesrejse i udlandet. Efter et år i Paris og næsten fire i Italien – hvor han fik en fod amputeret, og benyttede rekreationen til at genoptage digtningen – vendte H. hjem og blev fra 1827 lektor, senere professor i naturfagene ved Sorø Akademi. 1829 ~ Frederikke Elisabeth Brun f. Juul. 1846 professor i nordisk sprog og litteratur ved univ. i Kiel, 1851 efterfulgte han Oehlenschläger som prof. i æstetik i Kbh. H. døde 4. marts 1872 i Rom, og er begravet på Roms protestan­tiske kirkegård.

H.’s forfatterskab omfatter både romaner, skuespil og digte. Hans poesi udkom i tre samlinger: Lyriske digte 1842 (forøget udg. 1854), hvori der også forekom salmer, Lyriske Digte og Romancer 1861 med flere salmer. Nye Digtninger 1869 rummede ingen salmer men dog religiøse digte. Herudover er salmer af H. optaget i P. Hjorts: Psalmer og Bønner 1838 og: Gamle og Nye Psalmer 1840 og 1843. Roskilde Konvents Salmebog 1855 optog 7 salmer af H. alle bearbejdelser – de flg. salmebøger færre.

B  37, 672, 769  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

37

Min Gud befaler jeg min vej
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nederlandsk psalter 1540
Kingos Graduale 1699
O store Gud, din kærlighed

1

Min Gud befaler jeg min vej,
ham vil jeg lade råde;
han synes streng, men er det ej,
hans straf er selv en nåde;
han bygged himlens høje tag,
han aldrig mig forlader,
og slår han end med tunge slag,
så er han dog min Fader.

2

En fader, det er soleklart,
vil ej sit barn bedrøve,
og sker det, er det åbenbart
for det ved sorg at øve;
ja, kasted end hans stærke hånd
mig ud i bølgedybet,
så ved jeg dog, at Herrens Ånd
kan finde mig blandt krybet.

3

Alt, hvad han gør, det ret er gjort
og må til lykke føre,
selv når han lukker glædens port
og åbner sorgens døre;
med ham blir selv den sorte nat
så lys som morgenrøden;
hvad han ej holder, synker brat
og gives hen til døden.

4

Den kerne vorder alt for let,
der savner regn og væde,
så modnes Åndens frugter slet
i sol og idel glæde;
den urt, som bringer bitter ve,
kan skænke røde kinder,
så må mit øje sorgen se,
før det sin frelse finder.

5

Nu vel, min Gud, så lægger jeg
mit liv i dine hænder.
Du har beredet mig min vej,
du bedst min vandring kender.
Så tag mig i din stærke favn,
jeg vil dig lydig være,
jeg ved, det vorder mig til gavn
og dig til pris og ære.

Paul Gerhardt 1647. Carsten Hauch 1842.. Fr. Hammerich 1850 og 1852.