Se salmens tekst:
32. Hvo ikkun lader Herren r...
Vælg melodi:
 Georg Neumark 1657
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Neumark
Frederik Rostgaard
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Neumark, Georgf. marts 1621 i Langensalza, Thüringen. F: Michael N. Familien fl. t. Mühlhausen, og 1630 beg. N. i gymnasiet i Schleusingen, se­nere i Gotha. Undervejs til universitetet i Königsberg blev han udplyndret under et røverisk overfald, og flakkede om i nog­le måneder. I Hamburg tjente han lidt på en hyrderoman (udg. 1640). I Kiel blev han huslærer, og skrev i taknemmelighed over endelig at have et levebrød sin berømte forsynssalme: „We nur den lieben Gott lässt walten“. Efter to år rejste han atter mod Königsberg, ankom 1643, og påbeg. jurastudiet. 1646 mistede han igen alt under en brand, men klarede sig så godt i kraft af sin populære digtning og musiceren, at han kunne bosætte sig i Thorn som for­fatter og musiker. 1652 blev han kancelliregistrator og bibliotekar i Wei­mar, og ~ Catharina Werner. Han blev medlem af den hertugelige såkaldte Palme-orden, egtl. Det frugtbringende Selskab, som var en form for et kunst- og kulturakademi; her gik han under navnet „Der Sprossende“ (den spirende). 1668 blev han udn. t. hofdigter, og siden til kejserlig hof- og pfalzgreve. En øjensygdom gjorde ham næsten blind, og 1681 måtte han tage afsked, men beholdt titel og løn. N. døde 8. juli 1681.

N.’s forfatterskab er i tidens blandede stil: romaner, versificerede fortællinger, historik og poesi. Hans religiøse digte udkom i en række samlinger: Poetisch- und Musikalisches Lustwäldchen 1652. Fortgepflantzter Musikalisch-Poetischer Lustwald 1657 (med forsynssalmen). Tägliche Andachts-Opfer 1668. Des Sprossenden unterschiedliche … Lieder 1675. Des Sprossenden vermehrte Andachts-Opfer 1677. 

A  32


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

32

Hvo ikkun lader Herren råde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Georg Neumark 1657

1

Hvo ikkun lader Herren råde
og til ham sætter al sin lid,
den frier han fra alskens våde
og redder i al nød og strid;
hvo al sin lid til Himlen slår,
hans hus på sandgrund ikke står.

2

Hvad hjælper al vor sorg og klage,
hvad hjælper os vort ak og ve!
hvad hjælper det, at alle dage
vi surt til jord og himmel se!
Vi fylder kun vor modgangs skål
med sligt unyttigt klagemål.

3

Stå, kristensjæl, kun lidet stille,
og vær fornøjet med Guds vej!
Hans visdoms råd er altid milde,
hans forsyns øje sover ej;
den gode Gud, vor skabermand,
bedst skønner, hvad os gavne kan.

4

Det er for Gud slet ingen møje,
det koster ham jo kun et ord,
den, som er fattig, at ophøje,
en rig at styrte ned til jord;
Gud er den undergernings-mand,
som rejse brat og fælde kan.

5

Med sang og bøn gå Herrens stier,
og røgt med troskab du dit kald!
Velsignelsen da på dig bier
og ny hver morgen dale skal;
hvo al sin lid til Gud har sat,
han vorder ej af ham forladt.

Sl 55,23
Georg Neumark 1641. Frederik Rostgaard 1693.
N.F.S. Grundtvig 1856.
Bearbejdet 1885.