Se salmens tekst:
304. Gud Helligånd, opfyld me...
Vælg melodi:
 Miles Coverdale omkring 15...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Christiern Pedersen
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Pedersen, Christiernf. o. 1480, muligvis i Helsingør. Efter skolegang i Roskilde studerede han i Greifswald 1496, og omtales derefter som kannik i Lund 1505. Fra 1508-15 studerede han i Paris, og udgav dér Saxos latinske Danmarkskrønike, men også danske skrifter – tidebogen: ‘Vor Frue tider’, og en indføring i messen: ‘At høre Messe’, samt: ‘Jærtegns-Postil’ trykt i Paris hhv. 1514 og 1515. Tilbage i Lund blev P. 1522 kansler hos ærkebiskoppen, og styrede stiftet under dennes landflygtighed, men blev selv landsforvist, bandlyst og fradømt al ejendom. Han opsøgte den landflygtige Chr. II i Lier, antog Luthers lære, og blev præst hos kongen. I praksis var han kongens pressechef. Han indrettede et trykkeri i Antwerpen, og udsendte en række lutherske skrifter på dansk, heriblandt en oversættelse af Det Nye Testamente (1529). Efter kongens tilfangetagelse, bo­satte P. sig 1532 i Malmø som bogtrykker, og udgav historiske, medicinske og kristelige bøger. Gennem flere år udarbejdede han en oversættelse af hele Bi­be­len, trykt 1550 og oftest omtalt som Chr. III’s Bibel. P. døde o. 1554.

Blandt de første bøger P. trykte i Malmø var en salmebog, tr. 1533 (Titelbl. kendes ikke). Denne såkaldte Malmø-salmebog var en revideret og stærkt forøget udgave af Claus Mortensens tidligere salmesamlinger, en jysk samling og muligvis andre. P. strammede hist og her sproget, men afstod fra egentlige ændringer „…Thi ieg fornam ath den menige mand vaar før bewan saa ath siunge oc quede dem almindelige offuer alt riget baade met ord noder oc toner/ Oc kunde dem oc saa mesten parten vden til/ Fordi [derfor] lod ieg her nu ingen noder sette/ Dog haffuer ieg mangestedis forbedret dansken som de vel see oc mercke som hende læse kunde.“

B  304  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

304

Gud Helligånd, opfyld med lyst
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Engelsk melodi omkring 1536

1

Gud Helligånd, opfyld med lyst
din troende forsamlings bryst!
Med Himlens ild du os antænde
af Kristi kærlighed at brænde!
For hjerterne dig åbenbar!
Oplys dem med din lampe klar,
så alle tunger trindt på jord
som én bekender troens ord
og sjunger som i englekor:
Halleluja, halleluja!

Veni sancte spiritus reple 11. årh.
Tysk 15. årh.. Dansk 1514 (Chr. Pedersen).
Dansk 1569. N.F.S. Grundtvig 1837.