HØR melodien

Se salmens tekst:
133. Med fred og fryd jeg fare...
Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Arvid Pedersen
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Pedersen, Arvidf. o. 1500 i Skåne, antagelig i Lund, idet han indskrev sig i Wittenbergs universitetsmatrikel 1524 som „Vitus Petrus Londen(sis) Danus“. I Wittenberg studerede han sammen med den senere reformator i Viborg, Jørgen Sadolin, og oplevede Reformationens store salmegennembrud i 1524. Næste gang P. nævnes er 1542 som luthersk sognepr. v. Skt. Ibs Kirke på Bornholm. 1550 var han blevet provst, og man regner med, at han døde ml. 1554-58.

Antagelig vendte P. hjem fra Wittenberg i slutningen af 1520’erne og kunne derfor bidrage med 19 salmer til 1529-udgaven af Claus Mortensens salmesamling. P.’s salmer kom til at udgøre et selvstændigt afsnit, indledt med en fordanskning af Luthers salme over De ti Bud. Palladius udgav siden tre salmer af ham i samlingen: Tre merckelige Sange, som den lerde Mand Her Arued Persen paa Bornholm haffuer screffuit oc Doctor Peder Palladius haffuer offuerseet oc ladet prente 1554. P.’s salmearbejder er i tidens stil, men udmærker sig ved en vis rytme- og rimfornemmelse.

B  102, 133, 346, 434, 435, 488  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

133

Med fred og fryd jeg farer hen
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Walter 1524

1

Med fred og fryd jeg farer hen,
når Gud befaler,
så blidelig, med Gud til ven,
min sol neddaler;
sødt og saligt sove hen
jeg skal, som han mig loved.

2

Ja, Herre, mine øjne så,
du os har givet,
selv når vi skal i døden gå,
udvej til livet:
Kristus din, vor frelsermand,
han er vort liv i døden.

3

Ham til os alle du har sendt,
vor sjæl til både,
for hele verden gør du kendt
i ham din nåde
ved dit dyrebare ord,
som alle vegne klinger.

4

Midt i det blinde hedenskab
du lod oprinde
et saligt lys, en sol i grav,
hvor mulm var inde.
Israel! din herlighed,
han er vort lys, vor glæde.

Luk 2,29-32
Martin Luther 1524. (Arvid Pedersen 1529).
N.F.S. Grundtvig 1845. Bearbejdet 1890 og 1947.