00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. nåde-stolen – se til nr. 56 og 508, samt nedenfor / 4. syndens usle træl – Joh 8,34. Rom 7,14. 2 Pet 2,19.

2

1. befundet – indset, erkendt / 2. død er syndens sold – Rom 6,23 / 4. vold – magt.

3

1. få’t at finde – måttet opleve.

4

4. lovens band – lovens forbandelse, jf. Rom 4,15. Gal 3,10.

6

3. husvale – trøste.

7

2. Det Guds Lam – Joh 1,29 / 3. sone – genoprettelse af det gode forhold (her mellem Gud og menneske).

8

3. „Guds Fred“ – Jesu hilsen til disciplene efter opstandelsen, Luk 24,36. Joh 20,19; 21,26. der gentages som fredlysning efter dåben og i velsignelsen.

9

3. han nådens liv genføder – et lille stykke dåbsteologi, der udlægger, hvad der skal forstås ved dåben som ‘genfødelsens bad’. I samtidens dåbsritual brugets ordet „igienføde“ flere gange, bl.a. som nu, citeret fra 1 Pet 1,3.

10

1. forlener – skænker til at leve af og i.

11

2. 1 Sam 15,32
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

517

O, hvor er nåde-stolen
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Se, hvor nu Jesus træder
Min død er mig til gode

1

O, hvor er nåde-stolen
og trøstens kildevæld?
Hvor skinner nåde-solen
for syndens usle træl?

2

Jeg har det nu befundet,
at død er syndens sold,
og det har jeg udgrundet,
jeg er i dødens vold.

3

Min sjæl har få't at finde
al dødens bitterhed,
en afgrund er derinde,
og udvej ingen ved.

4

Og vil til Gud jeg bede,
min store skabermand,
da møder mig hans vrede,
hans ild og Lovens band.

5

O, hvor er nåde-stolen
og trøstens kildevæld?
Hvor skinner nåde-solen
for syndens usle træl?

6

Det er en yndig tale
om Jesus, Gud og mand,
som kan og vil husvale
hver sjæl i sorgens land.

7

Der er en himmelsk tone
i ordet: det Guds Lam,
til frelse, fred og sone
han bar vor synd og skam.

8

I dåben han forlader
mig al min syndeskyld;
han i »Guds fred!« mig bader
og læger dødens byld.

9

Mit syndeliv han døder
og lægger i sin grav,
han nådens liv genføder,
som mig min skaber gav.

10

Det liv, han mig forlener
med Ånden i sit ord,
det liv med sit forener
han ved sit nådebord.

11

Da er fra mig bortveget
al dødens bitterhed,
vor Herres liv mit eget
er i al evighed.

N.F.S. Grundtvig 1855-56.
Bearbejdet 1935.