00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. Israel – er her et synonym for Guds folk i aktuel forstand; altså den menighed, som til enhver tid synger salmen / 4. forgik vi – gik vi tabt. i elende – i nød og elendighed / 5. thi – for / 6. hob – flok, skare.

2

2. og ville Gud tilstede – og ville Gud tillade det / 3. visselig – med sikkerhed.

3

4. som liden fugl af snare – som den lille fugl af fælden, Sl 124,7 / 6. Herrens navn – navnet ‘Jesus’ betyder: Gud frelser! os stander bi – bistår og hjælper os, Sl 124,8.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

338

Var Gud ej med os denne stund
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Walter 1524
Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Var Gud ej med os denne stund,
må Israel bekende,
var Gud ej med os denne stund,
forgik vi i elende;
thi vi er kun en lille flok,
men fjendens hob er talrig nok,
som os opsluge ville.

2

De truer os så vredelig,
og ville Gud tilstede,
opslugte de os visselig
med al vort liv og glæde;
da blev vi som det flade land,
hvorover flodens høje vand
med styrke sig henvælter.

3

Men lovet være du, vor Gud!
du hjælper os af fare,
vor bange sjæl du leder ud
som liden fugl af snare;
ja, snaren brister, vi er fri,
thi Herrens navn os stander bi,
han skabte jord og himmel.

Sl 124
Martin Luther 1524. Dansk 1529.
N.F.S. Grundtvig 1811 og 1843.