Se salmens tekst:
142. Kom, følg i ånden med
Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. følg i ånden med – ved hjælp af forestillingsevne og fantasi / 2. færgested – er frit opfundet af Grundtvig, der vel har ræsonneret, at Johannes Døber må have opholdt sig på et sted, hvor han kunne få mange folk i tale.

2

2. vor drot – vor Herre / 4. livets kilde – Joh 4,14 (også 8).

3

1. Det gamle Testament – den gamle pagt mellem Gud og Israels folk, udtrykt i Loven, De ti Bud / 2. med Herrens lampe tændt – I Joh 5,35f. kalder Jesus Johannes Døberen for en lampe, der lyste en tid, men hans eget vidnesbyrd er større. Det er profeternes opgave, at være en lampe i natten, indtil morgenen bryder frem, 2 Pet 1,19 / 3. engle-manden – Johannes Døber, Mal 3,1. Matt 11,10.

4

1-2. Det nye Testament med lyset evig tændt – modbillede til 3; Kristus er det evige lys, Joh 1,1-9 / 3. som overstråler tiden – Kristus er det lys, som skinner gennem alle nætter og alle grave, Joh 1,5 / 4. står i Guds Søn ved siden – står, i skikkelse af Guds Søn, ved siden af den gamle pagt.

5

1. under sky – i det jordiske; modsat ‘over sky’ som Grundtvig bruger som synonym for Guds Himmel, se nr. 56.3, 343.3, 444.2, 700.6, 608.3. livets gåde – menneskelivets skabt­hed, forgængelighed, og evighedsmulighed i kraft af dåben.

6

1. støv – det forgængelige menneske, 1 Mos 3,19. ånd – Guds væsen / 3. tue – lille, ofte bevokset forhøjning i landskabet; her et billede på hele den beboede jord / 4. Himlens due – symbolet på Helligånden, Matt 3,17, bygger rede på jordens tue. Dåben betyder, at det himmelske forbindes med det jordiske, jordbundne, af kærlighed – hjertebånd (lin. 2).

7

2. vel – ganske vist. døber kun med vand – Joh 1,26-27 / 3. men peger dog med hånden – Joh 1,29-34, 35-37.

8

2. til herlighedens håb – Kol 1,27 / 3-4. hvor vandet sig med ilden forbinder i livskilden – poetisk udtryk for den samme tanke, som er formuleret i de foregående vers, at i dåben forenes Helligåndens himmelske ild (ApG 2,3) med jordisk vand til en livgivende kilde. Billedet er inspireret af Johannes Døbers forkyndelse af Kristus i Matt 3,11.

9

1-3. I dåbens ord … den ild med Ånd er lagt … skal under vandet brænde – billedet er spændt til bristepunktet; formodentlig bevidst. De konkrete elementer ild og vand er uforenelige, men som symboler holdes de sammen i kraft af Luthers lære om dåbens sakramente i Den lille Katekismus: „Dåben er ikke bare almindeligt vand, men den er vandet, indesluttet i Guds bud og forbundet med Guds ord.“ (Se gengivelsen af katekismen bag i salmebogen).
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

142

Kom, følg i ånden med
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud

1

Kom, følg i ånden med
til Jordans færgested!
Her står Johannes Døber,
som Frelserens forløber.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

2

Her står i tjenerdragt
vor drot med Guddoms-magt,
vor frelsermand den milde,
hvis ord er livets kilde.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

3

Det Gamle Testament,
med Herrens lampe tændt,
er her i engle-manden1
lyslevende opstanden.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

4

Det Nye Testament,
med lyset evig tændt,
som overstråler tiden,
står i Guds Søn ved siden.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

5

Her mødes under sky
det gamle med det ny,
her løses livets gåde
i sandhed af Guds nåde.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

6

Imellem støv og Ånd
fornyes hjertebånd,
så rede sig på tue
vil bygge Himlens due.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

7

Den store engle-mand
vel døber kun med vand,
men peger dog med hånden
på dåb med Helligånden.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

8

Det er vor Herres dåb
til herlighedens håb,
hvor vandet sig med ilden
forbinder i livskilden.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

9

I dåbens ord og pagt
den ild med Ånd er lagt,
skal under vandet brænde
til alle dages ende.
Her ser du over dåben
Guds-husets dør stå åben.

Matt 3,13-17
N.F.S. Grundtvig 1853.

1 Johannes Døberen, Matt 11,10