Se salmens tekst:
619. Vægter! vil det mørke r...
Vælg melodi:
 Genève 1542
 Pontoppidan 1740
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Christian Friedrich Richter
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Richter, Christian Friedrichf. 5. okt. 1676 i Sorau, Niederlausitz. F: rådmand Sigismund R. M: Anna Mar­ga­retha f. Döbler. R. studerede både medicin og teologi v. univ. i Halle. 1698 blev R. inspektor for Halles Pædagogium, og blev også, 23 år gl. læge for hele anstalten, opfandt flere lægemidler, og etablerede efterhånden et apotek, der eksporterede medicin til Europa, Amerika og Afrika. R.’s apotek blev en stor ind­tægtskilde for Vajsenhuset i Halle. R. døde på sin 35 års fødselsdag 1711.

R.’s forfattervirksomhed omfattede både medicinske og telogiske afhandlinger; en del af de sidstnævnte blev udg. efter hans død i: ‘Erbauliche Be­trachtungen vom Ursprung und Adel der Seelen, von deren Verderben und Wiederherstellung, nebst dessen sämtlichen Poesien’ 1718. Hans salmedigtning var insp. af Francke, og farvet af den pietistiske mystik, hvilket afspejledes i hans mest berømte salme „Es glänzet der Christen inwendiges Leben“. R. skrev 25 salmer og 8 åndelige digte; de fleste fremkom i Freylinghausens salmebøger, hhv. 1704 og 1714.

A  507, 602, 619, 646, 669  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

619

Vægter! vil det mørke rige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Genève 1542
Pontoppidan 1740

1

Vægter! vil det mørke rige
ej bortvige?
Vægter! vil den sorte nat,
mørk og mulm af mine sinde
ej forsvinde?
Får vi ikke dagen fat?

2

Vil vor morgen ej frembryde
os at fryde?
Jesus, livets sol og glans!
Jeg er kold og mørk i sindet,
helt forblindet,
strål dog ind i sjæl og sans!

3

Er for længst ej nådestunden
alt oprunden
ved din ankomsts klare skin?
Og da jeg dig ej kan finde,
jeg i blinde
går de mørke syndens trin.

4

Hvor kan jeg foruden styrke
og i mørke
tage lysets våben på,
kærlighedens frugter bære,
ydmyg være
og forbi det onde gå?

5

Vor fornuft har aldrig givet
lys og livet,
Jesus selv i sjælen må
som den blide sol opdage1
og forjage
sikkerhed af hjertets vrå.

6

Men når Jesus sjælen vækker,
syndens dækker
alle sammen straks må fort,
så man vender sindets øje
mod det høje,
fra sig selv og verden bort.

7

Øjne fuld af længsels lue
dig at skue
giv os, milde frelsermand!
Den er hårdt med blindhed slagen,
som om dagen
lyset ikke finde kan.

Es 21,11-12
Christian Friedrich Richter 1704.
Hans Adolph Brorson 1734.

1 dages, stå op