HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nicolaus Ludwig von Zinzendorf
Niels Johannes Holm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Holm, Niels Johannesf. 3. mar. 1778 i Sdr. Farup v. Ribe. F: skrædder Johannes Clausen H. M: Karen f. Nielsdatter. Hjemmet var ubemidlet, og H. blev udlært skrædder. Fam. kom i berøring med den herrnhutiske vækkelse og fl. t. Tyrstrup v. Christiansfeld. H. søgte optagelse i Brødremenigheden først i Christiansfeld, siden i Gnadau og Zeist i Holland, men hver gang faldt lodtrækningen negativt ud. I Neuwied v. Rhinen fik han det blanke lod, der pegede på nærmere undersøgelse, og ved næste lodtrækning fik han ja. H. blev konfirmeret 13. apr. 1794, og arbejdede en tid som gæst i handskemagerværkstedet. I Gnadau blev hans optagelse og­så udskudt, og først effektueret 1796. Tilbage i Neuwied blev han ekskluderet, og skønt han fik anbefaling til Christiansfeld, ville man der ikke have ham. Han tog alligevel hjem i 1805, men blev ikke optaget i menigheden. 1808-11 var H. huslærer på Fyn, senere i Seest i Sønderjylland og 1813-16 hjælpelærer på det private seminarium hos sognepræsten i Løjt. H. fik selv lærereksamen, men intet embede.

H. vedblev at færdes i brødremenigheden, men blev stadig ikke optaget. Hovedmenigheden i Herrnhut sendte ham til brødrekostskolen i Fulneck, England som lærer i tysk, fransk og musik, og der lærte han sig engelsk. 1820 flyttedes han til Kristiania (nu.: Oslo), men var også brødremenighedsagent i Drammen, Stavanger og Trondheim. S.å. ~ i Christiansfeld til Maria Augu­sta f. Gierling. I Norge opnåede H. tilladelse til at gøre Brødremenighedens søndagsmøder offentlige, hvilket skabte nyt liv i menigheden, og han fik et nært samarbejde med W.A. Wexels, der da var kateket ved Vor Frelsers Kirke. Den norske nationalitetsfølelse kunne H. ikke dele – han var international – og bad uden skrupler for kongen (der var svensk). Wexels gik efterhånden helt i grundtvigsk retning, og H. blev isoleret. 1834 opnåede han tilladelse til at flytte tilbage til Christianfeld, hvor han blev aftensangsprædikant – og talte norsk. Hovedgudstjenesten holdtes på tysk, og aftensangstjenesterne samlede derfor mange. Han døde  26. maj 1845 og er begr. på Brødrekirkegården „Guds ager“ i Christiansfeld.

H.’s forfatterskab er omfattende, og spænder fra bladartikler, især om mission, lejlighedsdigtning, børnebøger og religiøse traktater til oversættelse af opbyggelseslitteratur, en evangelieharmoni og en herrnhutisk katekismus. I 1823 påbegyndte han en salmesamling: Tanker paa Hjemveien i korte Sange over adskillige Sprog af den hellige Skrift; 1829 udgav han Barne-Sange, en bibel­historie på vers. Væsentligst blev dog hans salmebog: Harpen, en Psalmebog, udg. i Christiania 1829, med oversættelser, bearbejdelser og egne salmer, i alt 366 numre. H. hentede især sit stof fra ‘Gesangbuch der evangelischen Brüdergemeinen’ 1778 og: ‘A collection of hymns for the use of the protestant church of the united Brethren’ 1809. Salmerne i ‘Harpen’ er anony­me, men forfatterskabet kan fastslås til 170; af de resterende 200 er Holm vel ikke ophavsmand til alle; men nok de fleste.

A  594

B  80, 84, 483, 513  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

513

Min frelser mig af døden drog
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Når syn og hørelse forgår

1

Min frelser mig af døden drog,
thi al min synd han på sig tog,
han siger: Hvo som tror på mig,
han skal ej dø evindelig.

2

Jeg tror, at Jesus ved sit blod
har gjort for alle synder bod,
at dette blod evindelig
fra al min synd kan rense mig.

3

Hans blod og hans retfærdighed
er alt, hvad jeg vil smykkes med,
dermed kan jeg for Gud bestå,
når jeg i Himlen skal indgå.

4

Det skyldbrev, som mig var imod,
udslettet er ved Kristi blod,
jeg tror, at Jesus det borttog
og nagelfast til korset slog.1

5

Jeg arme var i syndens magt,
men Kristus har mig frihed bragt;
han drog mig ud af Fjendens vold,
da han betalte syndens sold.

6

Til syndens lyst jeg sige vil:
Vig bort! Jeg hører Kristus til,
jeg skylder ej at lyde dig,
til ejendom han købte mig.

7

Så længe jeg på jorden er,
det bliver ene mit begær
at vidne højt med trøstigt mod
om nåden udi Jesu blod.

8

Thi kun at Kristus for mig led
mig hjælpe kan til salighed;
og hverken lidet eller stort
det hjælpe kan, hvad jeg har gjort.

9

Og man skal skrive på min grav,
at Kristi død mig frihed gav,
at ved hans blod jeg håbed på
hos Herren hist et sted at få.

N.L. von Zinzendorf 1739. (Dansk 1743).
N.J. Holm 1829. Bearbejdet 1951.

1 Kol 2,14