Se salmens tekst:
463. Mæt min sjæl, o Jesus s...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk melodi/H...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Jensen Roskilde

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Roskilde, Peder Jensenf. 6. apr. 1575 i Roskilde, hvor han blev student fra latinskolen. Efter teologiske studier i Kbh. blev R. sognepr. i Væster Hæsinge – Lyndelse på Fyn. Der døde han, formodentlig 1641.

Af hans trykte arbejder kan man se, at R. som en af de første danske forfattere, konsekvent følger en poetik, hvor betoningen bestemmer versemålet.  Han efterlod sig et utrykt manuskript: ‘Prosodia danicae linguae’ skr. 1627 „Gud til ære, hans menighed till opbyggelse, dett danske maall till prydelse, oc Alle gudfryctige Rhijmere till nogen anledning.“ Han oversatte Vergil på vers, og to latinske taler om dåb og nadver af biskop Hans Mikkelsen. R. skrev en del salmer, men fik kun få udgivet. I 1628 udkom: Catechetiske Sang, til Daglig Gudeligheds Øffuelse… med to salmer. Et utrykt manuskript: Aandelig dagtjeniste… (1631) indeholder mange salmer til alle hverdagens gøremål, også de private – feks. salmer til når man vasker sig, ser sig i spejlet osv. og endog en „Aandelig Purgerings sang til sjelens søde luckt at bruges hos Naturens sæde, om man saa lyster…“ – på melodien ‘Af dybsens nød’(!). Det er ikke kristelige lokums-digte, men den lutherske ortodoksis forsøg på at indspænde hele menneskelivet, hver dag og time, i andagt og gudelig sang.

A  451, 463  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

463

Mæt min sjæl, o Jesus sød
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk / Johann Horn 1544

1

Mæt min sjæl, o Jesus sød,
med dit kød, det sande brød,
vederkvæg mig, frelser min,
med dit blod, den rette vin,
til min synds forladelse
og din døds hukommelse;
dig al tak og ære ske!

Peder Jensen Roskilde omkring 1610.