HØR melodien

Se salmens tekst:
246. Kom, lad os tømme et bæ...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1926
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes af Damaskus
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Johannes af Damaskusf. i slutn. af 7. årh i Damaskus. Familien, der førte det arabiske navn Manzur, var kristen, og J. blev undervist af en tilfangetagen munk. Tidligt udgav han sine første skrifter. 735 aflagde han det verdslige liv og blev optaget i Saba-klostret v. Jeru­salem, hvor hans adoptivbror, Kosmas, allerede befandt sig som munk. Der blev J. resten af livet som præsteviet munk. En synodeudtalelse, som omtaler ham i fortid, blev udstedt i året 754; man sætter derfor hans død til o. 750.

J. er den byzantinske kirkes store kirkefader. Han afsluttede dens dogmatik i værket: ‘Erkendelsens Kilde’, og fremhævede kraftigt det forsvarlige i at ære ikonerne. I andre skrifter betonede han overensstemmelsen mellem kirkefædrene og Bibelen. Først og fremmest er J. dog Østkirkens store liturgiker. Han og broderen Kosmas forfattede en stor del af kirkens liturgiske sange, som fortsat er i brug. I 1837 omstøbte Grundtvig nogle få af J.’s kirkesange til særegne påskesalmer.

A  214, 246.  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

246

Kom, lad os tømme et bæger på ny
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1926

1

Kom, lad os tømme et bæger på ny,
ej af det væld, som udsprang under staven,
men af den levende kilde fra graven,
saligheds-kilden, som springer i sky:
Jesus, vor livskraft, som hjerterne styrker!

2

Lys overalt nu i fylde opgår,
Himlen og jorden og Helvede klares,
alle tings grundvold i hast åbenbares,
påskefest nu hele skabningen får,
føler ved Ordets oprejsning sig styrket.

3

Kristus, vor frelser, som Gud så og mand!
Med dig korsfæstet, begravet forleden,
skal vi opstå og som lys alt herneden
skinne med dig i de levendes land;
du for vort hjerte er klippen og styrken.

4

Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod,
bød dem Guds fred og gav trøst dem i vånden,
nyskabte i dem et tempel for Ånden,
skænked dem livet, hvormed du opstod.
Stor er din nåde, vort lys og vor styrke.

5

Som du begyndte, vor frelser, bliv ved;
kom og til os gennem dørene lukte!
Bliv ved den skik, du indførte og brugte;
lov os din glæde, og giv os din fred,
nådig indblæs os dit liv og din styrke!

6

Vige det gamle da skal for det ny,
som du på korset os vandt og har givet,
så vi fornyes til evigheds-livet,
vandre derefter og møde i sky
dig, som er evig vort liv og vor styrke.

Joh 20,19-31
Johannes af Damaskus 8. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.