Rettigheder

De enkelte komponister, tekstforfattere, oversættere, forlag samt det Kgl. Vajsenhus' Forlag, Kirkeministeriet, Bjørn Nørgaard og Jørgen Kjærgaard (herefter "Rettighedshaverne") ejer samtlige rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, til det materiale, som er tilgængeliggjort på Websitet. Materialet stilles til rådighed for læsning, lytning og visning. Det er således ikke tilladt at kopiere, printe, downloade, optage, bearbejde, gemme eller på anden måde gøre materialet, som er tilgængeliggjort på Websitet, til genstand for handlinger, der er forbeholdt Rettighedshaverne. Rettighedshaverne forbeholder sig retten til at retsforfølge brugere af Websitet, som krænker Rettighedshavernes rettigheder, herunder ophavsrettigheder, disse vilkår for brug, eller på anden vis misbruger det på Websitet tilgængeliggjorte materiale.