HØR melodien

Se salmens tekst:
643. Sorrig og elendighed
Vælg melodi:
 Jean Baptiste Lully 1661
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmer med samme forfatter(e)

Thomas Hansen Kingo
46
Sorrig og glæde de vandre til hobe
71
Nu kom der bud fra englekor
85
Op, Zion, at oplukke
90
Op, glædes alle, glædes nu
91
Store Gud og Frelsermand
92
Søde Jesus, Davids rod
113
Fryd dig i Guds behag
124
Alle ting er underfulde
126
Min sol, min lyst, min glæde
128
Søde Jesus, jule-fyrste
137
Det runde himlens stjernetelt
139
Hvor stor er dog den glæde
141
Mig lyster nu at træde
144
Hvor saligt var det ægtepar
149
Hvad er det for en snekke
152
O Herre Gud, din lære
166
Så skal dog Satans rige
170
Fra verdens morgenstund udgår
176
Se, hvor nu Jesus træder
180
Hører til, I høje Himle
181
Over Kedron Jesus træder
183
Sover I? Hvor kan I sove
184
Mørket skjuler jorderige
185
Længe haver Satan spundet
186
Ingen højhed, ingen ære
187
Rettens spir det alt er brækket
191
Gak under Jesu kors at stå
205
O store Gud, din kærlighed
208
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
225
Op, sjæl, bryd søvnen af
226
O kæreste sjæl, op at våge
227
Som den gyldne sol frembryder
232
O salig påskedag
244
Hvor lifligt er det dog at gå
270
Luk øjne op, o kristenhed
281
Nu nærmer sig vor pinsefest
300
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
342
Nu ved jeg vej til Himmerig
357
Vær trøstig, Zion, Jesu brud
378
Hvor kan jeg noksom skønne på
393
Fra Himmelen hid til os ned
418
Herre Jesus, kom at røre
427
Tak for al din fødsels glæde
442
Enhver, som tror og bliver døbt
465
O Jesus, gør det ved din Ånd
468
O Jesus, på din alterfod
472
O Jesus, søde Jesus, dig
485
O Jesus, præst i evighed
490
O søde Gud, din kærlighed
491
O gode Gud, din kærlighed
598
O Gud, du ved og kender
599
Lov og tak og evig ære ske dig
600
O Jesus, går du da din vej
614
Far, verden, far vel
615
Far, verden, far vel (Oprindelig tekstform)
617
Nu bør ej synden mere
624
Gud er Gud, før jorden skabtes
643
Sorrig og elendighed
644
Aldrig er jeg uden våde
683
Den nåde, som vor Gud har gjort
684
O Jesus, du al nådens væld
685
Vor Gud er idel kærlighed
686
Min sjæl, om du vil nogen tid
687
Hvor dejlig skal Guds kirke stå
708
Gud lade rolighed og fred
719
Lad tidens hjul omdrive
739
Rind nu op i Jesu navn
740
Nat, søvn og slum og seng, farvel
741
Op, min sjæl, thi sol er oppe
742
Farvel, du hvilesøde nat
743
Nu rinder solen op
744
Morgenrøden sig udstrækker
745
Vågn op og slå på dine strenge
760
Dagen nu sin afsked tager
761
Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer
762
Hvilestunden er i vente
763
Det mulmer mod den mørke nat
764
Til hvile solen går
765
Aftenstjernen hisset tindrer
766
Se, hvor sig dagen atter skynder
767
Tiden skrider, dagen rinder
782
Dig vandre vi så gerne med

Kristenlivet - Modgang og håb

643

Sorrig og elendighed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Rind nu op i Jesu navn

1

Sorrig og elendighed,
suk og salte øjentåre
tvinger mig så meget såre,
for min Gud er blevet vred;
jeg har gækken med ham spillet
og hans nåder bag mig kast
og på Satans bane drillet1
livet hen i synd og last.

2

Jeg er aldrig hjerteglad,
men med lønlig smerte tærer
brødet, som mig usle nærer,
sorgen svømmer i mit fad:
Jeg med lønlig sukke drikker,
hvad der skænkes i min skål,
og i sindet stedse prikker
syndens giftig-odded nål.

3

Våger jeg, da er jeg fuld
af bekymrings kræft og kvide,
ingen glæde kan jeg vide,
ejed jeg end verdens guld:
Sommerdag min sorg forlænger,
vinterdag gør glæden kort,
hver en time suk påhænger,
se, så slides livet bort.

4

Er der da slet ingen råd?
Er der ingen trøst at vente?
Er der ingen hjælp at hente?
Er der ingen fynd i gråd?
Er da nådens kilder tørre?
Er jeg slet til døden solgt?
Er der lås for Himlens døre?
Er Guds hjerte blevet koldt?

5

Skal jeg da fortvivle plat?
Skal jeg troens anker slippe?
Skal mit faste håb nu glippe?
Skal jeg miste Himlens skat?
Skal jeg Kains broder være?
Skal jeg Judas' strikke få?
Skal jeg selv mit liv afskære?
Skal jeg slet til Helved gå?

6

Nej, o nej! min sjæl, o nej!
Rejs dig lidt, og se, du stylter
med de mange syndebylter
hen ad troens trøstig vej!
Gud er end ved bøn at vinde,
Jesus lever og endnu,
Åndens kraft er end at finde
for din sorg-nedsænked hu.

7

Jeg kan vel i troen se,
hvor du, Jesus, selv har ligget
og din trøst fra Himlen tigget,
udi mine synders ve.
Du for mine blodig synder
og misgerning svedte blod,
heraf al min trøst begynder,
her er glædens rette flod.

8

Du til Helvede fór ned,
Helvede, hvorfor jeg gruer,
og fik Satan sat i skruer
med sin magt i evighed.
Du til Himmels fór med glæde,
trodsed død og Helved-bånd
og udi mit kød tog sæde
hos din Faders højre hånd.

9

Du min trygge talsmand dér
hos din Fader er og bliver
og et evigt vidne giver
om, hvad du led for mig her;
du din Faders hjerte vender,
at han nådig til mig ser,
troens trøste-lys optænder
i min sjæl jo mer og mer.

10

O min sjæl, vær derfor fro!
Jesus er din trøst og glæde,
Jesus er dit skjul og klæde,
Jesus kroner selv din tro,
Jesus er dig livsens både
og din lyst til evig tid.
Jesus, Jesus, giv mig nåde,
jeg må dø i den tillid!

Thomas Kingo 1681.

1 trillet, tumlet