HØR melodien

Se salmens tekst:
616. Herrens røst, som aldrig...
Vælg melodi:
 Herrnhut omkring 1740
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmer med samme forfatter(e)

Hans Adolph Brorson
5
O, havde jeg dog tusind tunger
6
Dig være, mildeste Gud Fader
15
Op, al den ting, som Gud har gjort
16
O Gud! hvor er du mer end skøn
19
O Gud, fornuften fatter ej
23
Hvor Gud mig fører, går jeg glad
34
Gud skal alting mage
39
Synes det i kors og pine
43
Hvor er det godt i Jesu arme
45
Jeg går i fare, hvor jeg går
59
Jesus os til trøst og gavn
61
Min Jesus er for mig
75
På Jesu død og blodig sår
76
Op! thi dagen nu frembryder
82
Fryd dig! du Jesu brud
86
Hvorledes skal jeg møde
93
Nu vil vi os forsamle
97
Vor Jesus kan ej noget herberg finde
109
I denne søde juletid
122
Den yndigste rose er funden
123
Her kommer, Jesus, dine små
125
Mit hjerte altid vanker
127
Frisk op! Endnu engang
135
Nu velan, et frejdigt mod
159
Min Jesus, grund til al vor lyst
165
Et fornødent er; det ene
175
Jesus, livets rige kilde
190
Her ser jeg da et lam at gå
207
Jesus, jeg dit kors vil holde
228
Du er, opstandne sejershelt
229
Hvor er dog påske sød og blid
242
Hører, I, som græde
253
I dag skal alting sjunge
255
Drag, Jesus, mig
256
På denne dag vi se Guds Søn
271
I jomfruer, I kloge
272
I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde
295
Drag ind ad dine porte
313
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives
315
Helligånd, de frommes glæde
347
Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
358
Lad dit rige alle vegne
377
I, Herrens udvalgte, som hellighed øve
385
Op, alle folk på denne jord
389
Guds riges evangelium
452
Du folk, som kristne kaldes vil
462
Jesus, livets sol og glæde
469
Så går nu sjælens højtid an
492
Guds igenfødte, ny-levende sjæle
506
Hjerte, lad dig ej indbilde
507
Vor sjæl er dertil født og båren
508
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
509
Hvor lystig, sød og yndig
510
Nu har jeg fundet det, jeg grunder
511
Jesus han er syndres ven
512
Hvo vil mig anklage
514
Guds Søn har gjort mig fri
515
Fred i Jesu død vi skulle
530
Min død er mig til gode
533
Jeg er rede til at bede
535
Nu! jeg har vunden
557
Her vil ties, her vil bies
558
Når mit øje, træt af møje
559
O Helligånd! mit hjerte
570
Hvor er det godt at lande
571
Den store hvide flok vi se
572
Jeg ser dig, søde Lam, at stå
576
O Jesus, troens dyre skat
577
Vor tro er den forvisning på
578
Den tro, som Jesus favner
579
Vor tro den er et lys
583
Falder på dig modgangs hede
589
Hvordan takker vi vor Herre
590
O, lytter til, I folk
591
Ak, vidste du, som går i syndens lænke
592
I dag er nådens tid
593
En hyrde glemmer fåret ej
601
Herlighedens Gud
602
Den snævre vej er bred nok til Guds rige
603
Den vej, du gik i kors og trang
604
Det koster mer, end man fra først betænker
605
Hvo vil med til Himmerige
606
Kommer, hvo vil visdom lære
616
Herrens røst, som aldrig brister
618
Op! våg og bed
619
Vægter! vil det mørke rige
620
Hvad fattes mig?
621
Så skal da mammon vige
622
Halleluja! jeg har min Jesus fundet
625
Op, I kristne, ruster eder
627
Sørger du endnu, min sjæl
628
O Jesus, som er kommet at
629
Vort kors gør sure miner
630
Vor trængsel, hvor besværlig
631
Nu da til lykke
632
Stå fast, min sjæl, stå fast
645
Stille er min sjæl til Gud
646
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde
647
Det er den daglig trøst, hvormed
648
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer
649
Skal fri og frelst vi hist
650
Midt igennem nød og fare
651
Vor klippe vi slippe umulig
661
Gud ene tiden deler
665
Er Gud for mig, så træde
666
Den grund, hvorpå jeg bygger
668
Alle vegne, hvor jeg vanker
669
Det koster ej for megen strid
671
O du min Immanuel
682
Jesus, Jesus, Jesus sigter
688
Skal kærlighed sin prøve stå
689
Hvor ser det ud i verdens ørk
690
Den ypperligste vej
691
Loven er et helligt bud
714
Kom, hjerte, tag dit regnebræt
715
O Gud, som tiden vender

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
1
Guds menighed, syng for vor skaber i løn
3
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
4
Giv mig, Gud, en salmetunge
10
Alt, hvad som fuglevinger fik
18
Som fisk i hav og fugl i luft
32
Hvo ikkun lader Herren råde
33
Han, som har hjulpet hidindtil
38
På alle dine veje
40
Hvorfor vil du dog klage
41
Lille Guds barn, hvad skader dig
44
Urolige hjerte
56
Jesus er navnet mageløst
58
Jesus! Frelser og Befrier
66
Lyslevende fra Himmerig
71
Nu kom der bud fra englekor
72
Maria hun var en jomfru ren
74
Vær velkommen, Herrens år (Advent)
78
Blomstre som en rosengård
79
Stat op i gry, min Gud, stat op
81
Fryd dig, du Kristi brud
92
Søde Jesus, Davids rod
94
Det kimer nu til julefest
96
Fra Himlen kom en engel klar
99
Velkommen igen, Guds engle små
100
Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle
101
Himlens morgenrøde
102
Et lidet barn så lysteligt
104
Et barn er født i Betlehem
105
Venner! sagde Guds engel blidt
107
Glæden hun er født i dag
108
Lovet være du, Jesus Krist
115
Lad det klinge sødt i sky
116
En sød og liflig klang
118
Julen har englelyd
128
Søde Jesus, jule-fyrste
132
Guds engle i flok! synger lifligt i kor
133
Med fred og fryd jeg farer hen
134
Vor Herre han er en konge stor
136
Dejlig er den himmel blå
137
Det runde himlens stjernetelt
140
I Nazaret, i trange kår
141
Mig lyster nu at træde
142
Kom, følg i ånden med
143
Med Den Enbårnes herlighed
147
Der sad en fisker så tankefuld
148
Ånden opgav enkesønnen
151
Med sin alabaster-krukke
153
En sædemand gik ud at så
155
Godt og ondt i lys og mørke
156
Guds rige lignes ved et frø
158
Kvindelil! din tro er stor
160
Jeg tror det, min genløser
161
Med strålekrans om tinde
163
Fuglen har rede, og ræven har grav
164
Øjne, I var lykkelige
167
Hører I, vor Herre kalder
168
Hyrden er én, og så hans hjord
169
Kommer hid kun med de små
179
Herren god, som uden grænser
182
Følger med til urtegården
189
Hvor er lammet, offerlammet
191
Gak under Jesu kors at stå
192
Hil dig, Frelser og Forsoner
195
Naglet til et kors på jorden
196
Under korset stod med smerte
199
Jesus, dine dybe vunder
201
Det hellige kors, vor Herre selv bar
202
Som et stille offerlam
206
Vor frelser, du, som døde
210
Syng højt, min sjæl, om Jesu død
211
Lad vaje højt vort kongeflag
212
Den bitre død dig trængte
213
I kvæld blev der banket på Helvedes port
214
Hør vor helligaftens bøn
217
Min Jesus, lad mit hjerte få
218
Krist stod op af døde
220
I dødens bånd vor frelser lå
221
I døden Jesus blunded
222
Opstanden er den Herre Krist
223
Herren af søvne opvågned, opsprang
230
Påskemorgen slukker sorgen
231
Påske vi holde
234
Som forårssolen morgenrød
235
Verdens igenfødelse
236
Påskeblomst! hvad vil du her
241
Tag det sorte kors fra graven
243
Luk øjne op, al kristenhed
246
Kom, lad os tømme et bæger på ny
250
Kommer, sjæle, dyrekøbte
251
Jesus, himmelfaren
252
Til Himmels fór den ærens drot
257
Vaj nu, Dannebrog, på voven
261
Halleluja for lysets drot
263
Sin vogn gør han af skyer blå
274
Rejs op dit hoved, al kristenhed
279
Venner, lad kun skyer gråne
280
Vanæret vor drot kom i sin grav
282
Apostlene sad i Jerusalem
283
Fra Himlen kom den Helligånd
286
Var I ikke galilæer
287
Kraften fra det høje
288
Drag ind ad disse porte
289
Nu bede vi den Helligånd
290
I al sin glans nu stråler solen
291
Du, som går ud fra den levende Gud
292
Kærligheds og sandheds Ånd
293
Gud Helligånd, vor trøstermand
294
Talsmand, som på jorderige
296
Du, som den store pinsedag
298
Helligånden trindt på jord
299
Ånd over ånder, kom ned fra det høje
300
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
302
Gud Helligånd! o, kom
303
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
304
Gud Helligånd, opfyld med lyst
305
Kom, Gud Helligånd, kom brat
307
Gud Helligånd, vor igenføder
308
Helligånd, vor sorg du slukke
309
Bøj, o Helligånd, os alle
316
Helligånd, hør, hvad vi bede
318
Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
319
Vidunderligst af alt på jord
320
Midt iblandt os er Guds rige
321
O kristelighed
322
Den kristne kirkes skønne navn
323
Kirken den er et gammelt hus
324
Dig rummer ej himle
325
Jeg ved et lille Himmerig
327
Kirken er som Himmerige
328
Hvor Gud sit hus ej bygge vil
329
Give da Gud, at hvor vi bo
332
På Jerusalem det ny
333
Almindelig er Kristi kirke
337
Behold os, Herre, ved dit ord
338
Var Gud ej med os denne stund
340
Den kristne kirkes alderdom
341
Det lakker nu ad aften brat
343
Tusind år stod Kristi kirke
344
Højhedens Gud, som kom herned
346
Vel mødt, I kristne fromme
348
Tør end nogen ihukomme
349
Herren han har besøgt sit folk
350
Foragter ej de ringe dage
353
Som aldrig så lang er nogen dag
375
Alt står i Guds faderhånd
376
Lyksaligt det folk, som har øre for klang
379
Der er en vej, som verden ikke kender
380
Op dog, Zion! ser du ej
383
Det er så yndigt at følges ad, hvor banet
384
Til klart Guds ansigt vi skal se
386
Udrundne er de gamle dage
387
Jesus, se til os i nåde
388
Herrens røst var over vandet
392
Himlene, Herre, fortælle din ære
395
Guds ord blev aldrig bundet
396
Min mund og mit hjerte
397
Trods længselens smerte
401
Guds ord det er vort arvegods
402
Den signede dag med fryd vi ser
403
Denne er dagen, som Herren har gjort
405
Søndag er vor Herres dag
406
Søndag morgen fra de døde
407
Nu står sjælen op af døde
409
Som hønen klukker mindelig
410
Som tørstige hjort monne skrige
411
Hyggelig, rolig
417
Herre Jesus, vi er her
425
Velsignelse, al jordens tarv
426
Fred til bod for bittert savn
430
Lov og tak og evig ære ofrer vi
439
O du Guds Lam! med korsets skam
441
Alle mine kilder skal være hos dig
442
Enhver, som tror og bliver døbt
443
Op til Guds hus vi gå
444
Guds-husets dør er i vor dåb
445
Af diendes og spædes mund
446
O, lad din Ånd nu med os være
447
Herren strækker ud sin arm
451
Du, som os af nåde stor
453
Vort løsen er vor tro og dåb
454
Barnelivets favre dage
455
Mindes vi en fuldtro ven
459
Herre! hvor skal vi gå hen
466
Vor Herres Jesu mindefest
467
Du er vor skat, o Jesus sød
474
Jesus Krist, du gav mig livet
475
Går det, Herre, som jeg vil
479
Han, som på jorden bejler
481
Løgnens fader vi forsage
486
I dag på apostolisk vis
487
Nu fryde sig hver kristen mand
488
Guds Søn kom ned fra Himmerig
491
O gode Gud, din kærlighed
493
Gud Herren så til jorden ned
504
O Gud, vi falder dig til fode
516
Klynke og klage
517
O, hvor er nåde-stolen
518
På Guds nåde
519
Syndernes forladelse selvros udelukker
526
Vor Herre Jesus, Gud og mand
538
At sige verden ret farvel
539
Mit lys i mørke, Jesus sød
540
En liden stund
542
Døden er den sidste fjende
544
Som dug på slagne enge
545
Sejervindersken på jorden
554
Om Himmerigs rige vi tales ved
560
Det livets ord vi bygger på
561
Jeg kender et land
562
Som markens blomst henvisner fage
563
Sørger ej for dem, der sove
565
Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes
566
Er livet alt lifligt herneden
573
Helgen her og helgen hisset
580
Jesus, dødens overvinder
586
Stol du kun på dit Fadervor
608
Stod med Krist vi op af døde
609
Dybt fornedres skal enhver
616
Herrens røst, som aldrig brister
623
Verden, o verden! hvi frister du mig
633
Har hånd du lagt på Herrens plov
638
O, kommer hid dog til Guds Søn
639
Når i den største nød vi stå
652
Vor Herre! til dig må jeg ty
653
I falmende blade, du kølige vind
654
Aftensukket, nattegråden
655
Er du modfalden, kære ven
662
Hvad kan os komme til for nød
673
O Guddoms-sol fuldstærk og blid
674
Sov sødt, barnlille
675
Gud, vi er i gode hænder
676
Guds fred er mer end englevagt
694
Jesus, at du blev min broder
695
Nåden hun er af kongeblod
696
Kærlighed er lysets kilde
699
Glæderig og underfuld
700
Jeg ved en blomst så favr og fin
701
Huset, som Gud har bygt
702
Alterlyset i Herrens hus
703
Det er så yndigt at følges ad for to
709
Alfader! du, hvis navn i Nord
710
Kærlighed til fædrelandet
712
Vær velkommen, Herrens år (Nytår)
713
For dig, o Herre, som dage kun
716
Guds godhed vil vi prise
718
Året, som i dag oprinder
727
Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
729
Nu falmer skoven trindt om land
733
Skyerne gråner, og løvet falder
752
Morgenstund har guld i mund
780
Den lyse dag forgangen er, den blanke sol
782
Dig vandre vi så gerne med
783
Kirkeklokke! mellem ædle malme
790
Gode Gud, din engleskare

Kristenlivet - Forsagelse og kamp

616

Herrens røst, som aldrig brister
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Herrnhut omkring 1740

1

Herrens røst, som aldrig brister,
lært mig har, hvad og jeg tror:
Alt, hvad for hans skyld jeg mister,
får igen jeg på hans ord.1

2

Kunne over ham jeg glemme
med mig selv mit eget nu,
hos min Gud jeg da var hjemme,
kom som mit hans liv i hu.

3

Var kun altid sjælens øje
stadig til vor Herre vendt,
da på evighedens høje
pinseblus for mig var tændt.

4

Da vidåben stod Guds Eden
for mit øje og min fod,
i Guds-haven med Guds-freden
lys jeg drak af livets flod.

5

Ville jeg af intet vide
uden Kristi kærlighed,
da var mine kår så blide
som min Guds, der alting ved.

6

Fik mit hjerte ret at finde,
uden ham er alting dødt,
da var han i hjertet inde
med Guds-livet evig sødt.

7

Turde jeg på verden træde
med dens lyster, guld og glans,
ind jeg til min Herres glæde
gik med brudens rosenkrans.

8

Dog, i Jesus-Kristus-navnet
alt er skænket den, som tror;
deri hjertet bod for savnet
finder med Guds Ånd og ord.

Tysk 1680.
Hans Adolph Brorson 1739.
N.F.S. Grundtvig 1851 og 1864.

1 Mark 10,28-30