FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Menneskelivet

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

699
Glæderig og underfuld
700
Jeg ved en blomst så favr og fin
701
Huset, som Gud har bygt
702
Alterlyset i Herrens hus
703
Det er så yndigt at følges ad for to
704
Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund
705
Vi beder, Herre, for de to
706
I blev skabt som mand og kvinde
707
Forgæves er vor kraft og kunst
708
Gud lade rolighed og fred
709
Alfader! du, hvis navn i Nord
710
Kærlighed til fædrelandet
711
Forlen os freden, Herre, nu
712
Vær velkommen, Herrens år (Nytår)
713
For dig, o Herre, som dage kun
714
Kom, hjerte, tag dit regnebræt
715
O Gud, som tiden vender
716
Guds godhed vil vi prise
717
I går var hveden moden
718
Året, som i dag oprinder
719
Lad tidens hjul omdrive
720
Som året går
721
Frydeligt med jubelkor
722
Nu blomstertiden kommer
723
Naturen holder pinsefest
724
Solen stråler over vang
725
Det dufter lysegrønt af græs
726
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
727
Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
728
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729
Nu falmer skoven trindt om land
730
Vi pløjed og vi så'de
731
Nu står der skum fra bølgetop
732
Dybt hælder året i sin gang
733
Skyerne gråner, og løvet falder
734
Gud Fader og Søn og Helligånd
735
Nu sol i øst oprinder mild
736
Den mørke nat forgangen er
737
Jeg vil din pris udsjunge
738
O, Gud ske lov til evig tid
739
Rind nu op i Jesu navn
740
Nat, søvn og slum og seng, farvel
741
Op, min sjæl, thi sol er oppe
742
Farvel, du hvilesøde nat
743
Nu rinder solen op
744
Morgenrøden sig udstrækker
745
Vågn op og slå på dine strenge
746
Dig, store Gud, ske ære
747
Lysets engel går med glans
748
Nu vågne alle Guds fugle små
749
I østen stiger solen op
750
Nu titte til hinanden de favre blomster små
751
Gud ske tak og lov
752
Morgenstund har guld i mund
753
Gud, du, som lyset og dagen oplod
754
Se, nu stiger solen af havets skød
755
Gud ske lov for nattero
756
Nu gløder øst i morgenskær
757
Den lyse dag forgangen er, og natten
758
Nu velan, vær frisk til mode
759
Nu hviler mark og enge
760
Dagen nu sin afsked tager
761
Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer
762
Hvilestunden er i vente
763
Det mulmer mod den mørke nat
764
Til hvile solen går
765
Aftenstjernen hisset tindrer
766
Se, hvor sig dagen atter skynder
767
Tiden skrider, dagen rinder
768
Dagen viger og går bort
769
Sig månen langsomt hæver
770
Jeg er træt og går til ro
771
Dagen går med raske fjed
772
Til vor lille gerning ud
773
Bliv hos os, når dagen hælder
774
Den skønne jordens sol gik ned
775
Der står et slot i vesterled
776
I fjerne kirketårne hist
777
Den store, stille nat går frem
778
Fred hviler over land og by
779
Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred
780
Den lyse dag forgangen er, den blanke sol
781
Nu skrider dagen under
782
Dig vandre vi så gerne med
783
Kirkeklokke! mellem ædle malme
784
Altid frejdig, når du går
785
Tunge, mørke natteskyer
786
Nu går solen sin vej
787
Du, som har tændt millioner af stjerner
788
Nu sænkes overalt
789
Nu lukker sig mit øje
790
Gode Gud, din engleskare
791
Når mørket jorden blinder (Vægterversene)