FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Troen på Guds Søn

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

52
Du, Herre Krist
53
Hav tak, o Herre, for evig trøst
54
Hvad mener I om Kristus
55
Ved Jesu navn forlades alle synder
56
Jesus er navnet mageløst
57
Herre, fordi du
58
Jesus! Frelser og Befrier
59
Jesus os til trøst og gavn
60
Jesus, min drot
61
Min Jesus er for mig
62
Jesus - det eneste
63
I Jesu navn
64
Jeg vil mig Herren love
65
Troens smykke, Jesus sød
66
Lyslevende fra Himmerig
67
Jeg så ham som barn med det solrige øje
68
Se, hvilket menneske
69
Du fødtes på jord
70
Du kom til vor runde jord
71
Nu kom der bud fra englekor
72
Maria hun var en jomfru ren
73
Vi synger med Maria
74
Vær velkommen, Herrens år (Advent)
75
På Jesu død og blodig sår
76
Op! thi dagen nu frembryder
77
O kom, o kom, Immanuel
78
Blomstre som en rosengård
79
Stat op i gry, min Gud, stat op
80
Tak og ære være Gud
81
Fryd dig, du Kristi brud
82
Fryd dig! du Jesu brud
83
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
84
Gør døren høj, gør porten vid
85
Op, Zion, at oplukke
86
Hvorledes skal jeg møde
87
Det første lys er Ordet, talt af Gud
88
Hør det, Zion, trøst for al din vé
89
Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
90
Op, glædes alle, glædes nu
91
Store Gud og Frelsermand
92
Søde Jesus, Davids rod
93
Nu vil vi os forsamle
94
Det kimer nu til julefest
95
Fra Himlen højt kom budskab her
96
Fra Himlen kom en engel klar
97
Vor Jesus kan ej noget herberg finde
98
Det var ikke en nat som de andre
99
Velkommen igen, Guds engle små
100
Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle
101
Himlens morgenrøde
102
Et lidet barn så lysteligt
103
Barn Jesus i en krybbe lå
104
Et barn er født i Betlehem
105
Venner! sagde Guds engel blidt
106
Af højheden oprunden er
107
Glæden hun er født i dag
108
Lovet være du, Jesus Krist
109
I denne søde juletid
110
Nu vil vi sjunge og være glad
111
Hør, hvor englesangen toner
112
Kom, alle kristne
113
Fryd dig i Guds behag
114
Hjerte, løft din glædes vinger
115
Lad det klinge sødt i sky
116
En sød og liflig klang
117
En rose så jeg skyde
118
Julen har englelyd
119
Julen har bragt velsignet bud
120
Glade jul, dejlige jul
121
Dejlig er jorden
122
Den yndigste rose er funden
123
Her kommer, Jesus, dine små
124
Alle ting er underfulde
125
Mit hjerte altid vanker
126
Min sol, min lyst, min glæde
127
Frisk op! Endnu engang
128
Søde Jesus, jule-fyrste
129
Julebudet til dem, der bygge
130
Fredløs er freden, hvor menneskets veje
131
Blåt vælded lys frem bag skyers skred
132
Guds engle i flok! synger lifligt i kor
133
Med fred og fryd jeg farer hen
134
Vor Herre han er en konge stor
135
Nu velan, et frejdigt mod
136
Dejlig er den himmel blå
137
Det runde himlens stjernetelt
138
De hellig tre konger så hjertensglad
139
Hvor stor er dog den glæde
140
I Nazaret, i trange kår
141
Mig lyster nu at træde
142
Kom, følg i ånden med
143
Med Den Enbårnes herlighed
144
Hvor saligt var det ægtepar
145
Hos dig, o Jesus, sent om nat
146
Velkommen de Jesus i Nazaret bød
147
Der sad en fisker så tankefuld
148
Ånden opgav enkesønnen
149
Hvad er det for en snekke
150
Mit hjerte er så bange
151
Med sin alabaster-krukke
152
O Herre Gud, din lære
153
En sædemand gik ud at så
154
En bondemand går ud at så
155
Godt og ondt i lys og mørke
156
Guds rige lignes ved et frø
157
Betesda-søjlernes buegange
158
Kvindelil! din tro er stor
159
Min Jesus, grund til al vor lyst
160
Jeg tror det, min genløser
161
Med strålekrans om tinde
162
Det var kun en drøm, at han tog os til side
163
Fuglen har rede, og ræven har grav
164
Øjne, I var lykkelige
165
Et fornødent er; det ene
166
Så skal dog Satans rige
167
Hører I, vor Herre kalder
168
Hyrden er én, og så hans hjord
169
Kommer hid kun med de små
170
Fra verdens morgenstund udgår
171
Lazarus lå i sin grav
172
Se, vi går op til Jerusalem
173
Ét vidste han om vejen frem
174
Jerusalem! i dag din konge græder
175
Jesus, livets rige kilde
176
Se, hvor nu Jesus træder
177
Kom, sandheds konge, Kristus, kom
178
Han står på randen af sin grav
179
Herren god, som uden grænser
180
Hører til, I høje Himle
181
Over Kedron Jesus træder
182
Følger med til urtegården
183
Sover I? Hvor kan I sove
184
Mørket skjuler jorderige
185
Længe haver Satan spundet
186
Ingen højhed, ingen ære
187
Rettens spir det alt er brækket
188
Så bøjed den dødsdømte nakken
189
Hvor er lammet, offerlammet
190
Her ser jeg da et lam at gå
191
Gak under Jesu kors at stå
192
Hil dig, Frelser og Forsoner
193
O hoved, højt forhånet
194
O høje råb, hvis lige aldrig hørtes
195
Naglet til et kors på jorden
196
Under korset stod med smerte
197
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig
198
Lyksalig endte da min frelser sine dage
199
Jesus, dine dybe vunder
200
Jesus er mit liv i live
201
Det hellige kors, vor Herre selv bar
202
Som et stille offerlam
203
O du Guds Lam uskyldig
204
O hjertekære Jesus Krist
205
O store Gud, din kærlighed
206
Vor frelser, du, som døde
207
Jesus, jeg dit kors vil holde
208
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
209
Et kors det var det hårde, trange leje
210
Syng højt, min sjæl, om Jesu død
211
Lad vaje højt vort kongeflag
212
Den bitre død dig trængte
213
I kvæld blev der banket på Helvedes port
214
Hør vor helligaftens bøn
215
Dag til hvile! Dag til glæde
216
Der venter bag langfredags nat
217
Min Jesus, lad mit hjerte få
218
Krist stod op af døde
219
Lov og tak for påskens offer
220
I dødens bånd vor frelser lå
221
I døden Jesus blunded
222
Opstanden er den Herre Krist
223
Herren af søvne opvågned, opsprang
224
Stat op, min sjæl, i morgengry
225
Op, sjæl, bryd søvnen af
226
O kæreste sjæl, op at våge
227
Som den gyldne sol frembryder
228
Du er, opstandne sejershelt
229
Hvor er dog påske sød og blid
230
Påskemorgen slukker sorgen
231
Påske vi holde
232
O salig påskedag
233
Jesus lever, graven brast
234
Som forårssolen morgenrød
235
Verdens igenfødelse
236
Påskeblomst! hvad vil du her
237
Nu ringer de klokker ved daggryets komme
238
Det er så sandt, at ingen så
239
I den nat af stumme skrig
240
Dig være ære, Herre over dødens magt
241
Tag det sorte kors fra graven
242
Hører, I, som græde
243
Luk øjne op, al kristenhed
244
Hvor lifligt er det dog at gå
245
Opstandne Herre, du vil gå
246
Kom, lad os tømme et bæger på ny
247
Jesus, som iblandt os står
248
Med thomaskravet står vi her
249
Hvad er det at møde den opstandne mester
250
Kommer, sjæle, dyrekøbte
251
Jesus, himmelfaren
252
Til Himmels fór den ærens drot
253
I dag skal alting sjunge
254
Fuldendt er nådens store værk
255
Drag, Jesus, mig
256
På denne dag vi se Guds Søn
257
Vaj nu, Dannebrog, på voven
258
Vil natten nu vige
259
Din Himmel-krone ser vi stråle
260
Du satte dig selv i de nederstes sted
261
Halleluja for lysets drot
262
Frydetonen går mod tronen
263
Sin vogn gør han af skyer blå
264
Herre Jesus, du, som troner
265
Om salighed og glæde
266
Mægtigste Kriste, menighedens Herre
267
Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam
268
Zions vægter hæver røsten
269
Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom
270
Luk øjne op, o kristenhed
271
I jomfruer, I kloge
272
I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde
273
I verden er ej nød så stor
274
Rejs op dit hoved, al kristenhed
275
Uforsagt, vær på vagt
276
Dommer over levende og døde
277
Herre, når din time kommer
278
En dag skal Herrens skaberdrømme møde
279
Venner, lad kun skyer gråne