FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Kødets opstandelse og det evige liv

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

524
Hør mig, skaber mild
525
O Jesus, morgenstjerne
526
Vor Herre Jesus, Gud og mand
527
Når syn og hørelse forgår
528
Når tid og time er for hånd
529
Med sorgen og klagen hold måde, Guds ord
530
Min død er mig til gode
531
Eja, min sjæl ret inderlig
532
Nu ledet er min lille
533
Jeg er rede til at bede
534
Hvo ved, hvornår mit liv har ende
535
Nu! jeg har vunden
536
Udrust dig, helt fra Golgata
537
Lær mig, o skov, at visne glad
538
At sige verden ret farvel
539
Mit lys i mørke, Jesus sød
540
En liden stund
541
Vær du mig nær
542
Døden er den sidste fjende
543
Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst
544
Som dug på slagne enge
545
Sejervindersken på jorden
546
Herrens venner ingen sinde
547
Man siger, livet har bange kår
548
Han kom til os fra Himmerige
549
Vi takker dig for livet
550
Nu er livet gemt hos Gud
551
Der er en vej, som vi alle går alene
552
Nu har du taget fra os
553
Min største hjertens glæde
554
Om Himmerigs rige vi tales ved
555
Jeg ved et evigt Himmerig
556
I Himmelen, i Himmelen
557
Her vil ties, her vil bies
558
Når mit øje, træt af møje
559
O Helligånd! mit hjerte
560
Det livets ord vi bygger på
561
Jeg kender et land
562
Som markens blomst henvisner fage
563
Sørger ej for dem, der sove
564
Tænk, når engang den tåge er forsvunden
565
Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes
566
Er livet alt lifligt herneden
567
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
568
Livsalige dag, som i håbet vi venter
569
Ja, engang mine øjne skal
570
Hvor er det godt at lande
571
Den store hvide flok vi se
572
Jeg ser dig, søde Lam, at stå
573
Helgen her og helgen hisset
574
For alle helgen, som i Kristi tro
575
Din fred skal aldrig vige