FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Syndernes forladelse

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

487
Nu fryde sig hver kristen mand
488
Guds Søn kom ned fra Himmerig
489
Guds nåde højt jeg prise vil
490
O søde Gud, din kærlighed
491
O gode Gud, din kærlighed
492
Guds igenfødte, ny-levende sjæle
493
Gud Herren så til jorden ned
494
Kærlighed fra Gud
495
Midt i livet er vi stedt
496
Af dybsens nød, o Gud, til dig
497
Jeg råber fast, o Herre
498
Gud, efter dig jeg længes
499
O Jesus, livsens Herre
500
O Gud, min synd du sænke ned
501
Herre, jeg har handlet ilde
502
Jeg har en angst som aldrig før
503
O Herre, udslet min synd så svar
504
O Gud, vi falder dig til fode
505
Til dig alene, Herre Krist
506
Hjerte, lad dig ej indbilde
507
Vor sjæl er dertil født og båren
508
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
509
Hvor lystig, sød og yndig
510
Nu har jeg fundet det, jeg grunder
511
Jesus han er syndres ven
512
Hvo vil mig anklage
513
Min frelser mig af døden drog
514
Guds Søn har gjort mig fri
515
Fred i Jesu død vi skulle
516
Klynke og klage
517
O, hvor er nåde-stolen
518
På Guds nåde
519
Syndernes forladelse selvros udelukker
520
Du, som freden mig forkynder
521
På nåden i Guds hjerte
522
Nåden er din dagligdag
523
Min nåde er dig nok