FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

De helliges samfund

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

375
Alt står i Guds faderhånd
376
Lyksaligt det folk, som har øre for klang
377
I, Herrens udvalgte, som hellighed øve
378
Hvor kan jeg noksom skønne på
379
Der er en vej, som verden ikke kender
380
Op dog, Zion! ser du ej
381
Igennem nat og trængsel
382
Kom, brødre, lad os ile
383
Det er så yndigt at følges ad, hvor banet
384
Til klart Guds ansigt vi skal se
385
Op, alle folk på denne jord
386
Udrundne er de gamle dage
387
Jesus, se til os i nåde
388
Herrens røst var over vandet
389
Guds riges evangelium
390
Gud, lad dit ord i nåde lykkes
391
Dit ord, o Gud, som duggen kvæger
392
Himlene, Herre, fortælle din ære
393
Fra Himmelen hid til os ned
394
Ak Gud, fra Himlen se herned
395
Guds ord blev aldrig bundet
396
Min mund og mit hjerte
397
Trods længselens smerte
398
Dybe, stille, stærke, milde
399
Klokken slår, tiden går
400
Så vældigt det mødte
401
Guds ord det er vort arvegods
402
Den signede dag med fryd vi ser
403
Denne er dagen, som Herren har gjort
404
Lover Herren! han er nær
405
Søndag er vor Herres dag
406
Søndag morgen fra de døde
407
Nu står sjælen op af døde
408
Nu ringer alle klokker mod sky
409
Som hønen klukker mindelig
410
Som tørstige hjort monne skrige
411
Hyggelig, rolig
412
Som vintergrene
413
Vi kommer, Herre, til dig ind
414
Den Mægtige finder vi ikke
415
Dig ske al ære, Herre Krist
416
O Herre Krist! dig til os vend
417
Herre Jesus, vi er her
418
Herre Jesus, kom at røre
419
O Gud, hør min bøn
420
Syng lovsang, hele jorden
421
Gud er her til stede
422
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig
423
Sin menighed har Kristus kær
424
I Herrens hus er godt at bo
425
Velsignelse, al jordens tarv
426
Fred til bod for bittert savn
427
Tak for al din fødsels glæde
428
Fader, tak for liv og ånde
429
Brødre og søstre! Vi skilles nu ad
430
Lov og tak og evig ære ofrer vi
431
Herre Kristus, dig til ære
432
Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet)
433
Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie)
434
Ære være Gud i det højeste
435
Aleneste Gud i Himmerig
436
Gladelig vil vi halleluja kvæde
437
Vi tro, vi alle tro på Gud
438
Hellig, Hellig, Hellig er Herren
439
O du Guds Lam! med korsets skam
440
O Guds Lam uskyldig
441
Alle mine kilder skal være hos dig
442
Enhver, som tror og bliver døbt
443
Op til Guds hus vi gå
444
Guds-husets dør er i vor dåb
445
Af diendes og spædes mund
446
O, lad din Ånd nu med os være
447
Herren strækker ud sin arm
448
Fyldt af glæde over livets under
449
Vor Herre tar de små i favn
450
Du kommer, Jesus, i vor dåb
451
Du, som os af nåde stor
452
Du folk, som kristne kaldes vil
453
Vort løsen er vor tro og dåb
454
Barnelivets favre dage
455
Mindes vi en fuldtro ven
456
Vor Herre Jesus i den nat
457
Du, som gik foran os
458
Zion, pris din saliggører
459
Herre! hvor skal vi gå hen
460
Jesus, din søde forening at smage
461
Jesus Kristus er til stede
462
Jesus, livets sol og glæde
463
Mæt min sjæl, o Jesus sød
464
Jeg kommer, Herre, på dit ord
465
O Jesus, gør det ved din Ånd
466
Vor Herres Jesu mindefest
467
Du er vor skat, o Jesus sød
468
O Jesus, på din alterfod
469
Så går nu sjælens højtid an
470
Lad os bryde brødet sammen ved hans bord
471
O glædelig dag
472
O Jesus, søde Jesus, dig
473
Dit minde skal, o Jesus, stå
474
Jesus Krist, du gav mig livet
475
Går det, Herre, som jeg vil
476
Kornet, som dør i jorden
477
Som korn fra mange marker
478
Vi kommer til din kirke, Gud
479
Han, som på jorden bejler
480
Lad denne dag, o Gud, vor Gud
481
Løgnens fader vi forsage
482
O Herre god og frelser from
483
Slip os arme ej
484
Du, som vejen er og livet
485
O Jesus, præst i evighed
486
I dag på apostolisk vis