FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Troen på Gud Fader

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

15
Op, al den ting, som Gud har gjort
16
O Gud! hvor er du mer end skøn
17
Almægtige og kære Gud
18
Som fisk i hav og fugl i luft
19
O Gud, fornuften fatter ej
20
Jeg ser dit kunstværk, store Gud
21
Du følger, Herre, al min færd
22
Gådefuld er du, vor Gud
23
Hvor Gud mig fører, går jeg glad
24
En vej eller anden, vor Herre ved råd
25
Hvert et lys i livets nat
26
Nærmere, Gud, til dig
27
Du gav os efter dit behag
28
De dybeste lag i mit hjerte
29
Spænd over os dit himmelsejl
30
Op, alle, som på jorden bor
31
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
32
Hvo ikkun lader Herren råde
33
Han, som har hjulpet hidindtil
34
Gud skal alting mage
35
På Gud alene
36
Befal du dine veje
37
Min Gud befaler jeg min vej
38
På alle dine veje
39
Synes det i kors og pine
40
Hvorfor vil du dog klage
41
Lille Guds barn, hvad skader dig
42
I underværkers land jeg bor
43
Hvor er det godt i Jesu arme
44
Urolige hjerte
45
Jeg går i fare, hvor jeg går
46
Sorrig og glæde de vandre til hobe
47
Jeg løfter mine øjne op
48
Uforsagt, hvordan min lykke
49
Ingen er så tryg i fare
50
Under dine vingers skygge
51
Jeg er i Herrens hænder