FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


1 - 14
Lovsange
15 - 51
Troen på Gud Fader
52 - 279
Troen på Guds Søn
280 - 317
Troen på Gud Helligånd
318 - 374
Den hellige, almindelige kirke
375 - 486
De helliges samfund
487 - 523
Syndernes forladelse
524 - 575
Kødets opstandelse og det evige liv
576 - 698
Kristenlivet
699 - 791
Menneskelivet

Den hellige, almindelige kirke

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

318
Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
319
Vidunderligst af alt på jord
320
Midt iblandt os er Guds rige
321
O kristelighed
322
Den kristne kirkes skønne navn
323
Kirken den er et gammelt hus
324
Dig rummer ej himle
325
Jeg ved et lille Himmerig
326
Der stander et hus i vort høje Nord
327
Kirken er som Himmerige
328
Hvor Gud sit hus ej bygge vil
329
Give da Gud, at hvor vi bo
330
Du, som ud af intet skabte
331
Uberørt af byens travlhed
332
På Jerusalem det ny
333
Almindelig er Kristi kirke
334
Guds kirkes grund alene
335
Flammerne er mange, lyset er ét
336
Vor Gud han er så fast en borg
337
Behold os, Herre, ved dit ord
338
Var Gud ej med os denne stund
339
Vort liv blev reddet
340
Den kristne kirkes alderdom
341
Det lakker nu ad aften brat
342
Nu ved jeg vej til Himmerig
343
Tusind år stod Kristi kirke
344
Højhedens Gud, som kom herned
345
Guds menighed er jordens største under
346
Vel mødt, I kristne fromme
347
Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
348
Tør end nogen ihukomme
349
Herren han har besøgt sit folk
350
Foragter ej de ringe dage
351
Vor arv vi kendes ved
352
Herrens kirke er på jord
353
Som aldrig så lang er nogen dag
354
Lov og pris og evig ære
355
Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
356
Almagts Gud, velsignet vær
357
Vær trøstig, Zion, Jesu brud
358
Lad dit rige alle vegne
359
Du Ånd fra kirkens første tider
360
Arbejd, til natten kommer
361
Din rigssag, Jesus, være skal
362
Gør dig nu rede, kristenhed
363
Lov, pris og tak, at du har givet
364
Al magt på jorden og i Himlen
365
Guds kærlighed ej grænse ved
366
Nogen må våge i verdens nat
367
Vi rækker vore hænder frem
368
Vintræ og grene og frugt hører sammen
369
Du, som gir os liv og gør os glade
370
Menneske, din egen magt
371
Du fylder mig med glæde
372
Dit værk er stort, men jeg er svag
373
Herre, jeg vil gerne tjene
374
Herre Jesus, stærk og mild