FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


Første Mosebog
Anden Mosebog
Første Kongebog
Salmernes Bog
Højsangen
Esajas' Bog
Haggajs Bog
Zakarias' Bog
Malakias' Bog
Siraks Bog
Matthæusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet
Apostelenes Gerninger
Romerbrevet
Første Korintherbrev
Andet Korintherbrev
Efeserbrevet
Filipperbrevet
Kolossenserbrevet
Første Thessalonikerbrev
Andet Timoteusbrev
Hebræerbrevet
Jakobsbrevet
Første Petersbrev
Andet Petersbrev
Første Johannesbrev
Johannes' Åbenbaring

Salmernes Bog
Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

394
Ak Gud, fra Himlen se herned
392
Himlene, Herre, fortælle din ære
662
Hvad kan os komme til for nød
663
Gud Herren er min hyrde god
664
Frelseren er mig en hyrde god
84
Gør døren høj, gør porten vid
31
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
34
Gud skal alting mage
36
Befal du dine veje
38
På alle dine veje
410
Som tørstige hjort monne skrige
410
Som tørstige hjort monne skrige
337
Behold os, Herre, ved dit ord
503
O Herre, udslet min synd så svar
32
Hvo ikkun lader Herren råde
344
Højhedens Gud, som kom herned
79
Stat op i gry, min Gud, stat op
223
Herren af søvne opvågned, opsprang
20
Jeg ser dit kunstværk, store Gud
411
Hyggelig, rolig
713
For dig, o Herre, som dage kun
714
Kom, hjerte, tag dit regnebræt
4
Giv mig, Gud, en salmetunge
2
Lover den Herre, den mægtige konge med ære
3
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
12
Min sjæl, du Herren love
436
Gladelig vil vi halleluja kvæde
265
Om salighed og glæde
403
Denne er dagen, som Herren har gjort
389
Guds riges evangelium
47
Jeg løfter mine øjne op
341
Det lakker nu ad aften brat
338
Var Gud ej med os denne stund
339
Vort liv blev reddet
707
Forgæves er vor kraft og kunst
328
Hvor Gud sit hus ej bygge vil
496
Af dybsens nød, o Gud, til dig
497
Jeg råber fast, o Herre
347
Ak, Fader! lad dit ord og Ånd
21
Du følger, Herre, al min færd