FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


Første Mosebog
Anden Mosebog
Første Kongebog
Salmernes Bog
Højsangen
Esajas' Bog
Haggajs Bog
Zakarias' Bog
Malakias' Bog
Siraks Bog
Matthæusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet
Apostelenes Gerninger
Romerbrevet
Første Korintherbrev
Andet Korintherbrev
Efeserbrevet
Filipperbrevet
Kolossenserbrevet
Første Thessalonikerbrev
Andet Timoteusbrev
Hebræerbrevet
Jakobsbrevet
Første Petersbrev
Andet Petersbrev
Første Johannesbrev
Johannes' Åbenbaring

Lukasevangeliet
Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

71
Nu kom der bud fra englekor
89
Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
111
Hør, hvor englesangen toner
434
Ære være Gud i det højeste
133
Med fred og fryd jeg farer hen
139
Hvor stor er dog den glæde
140
I Nazaret, i trange kår
146
Velkommen de Jesus i Nazaret bød
147
Der sad en fisker så tankefuld
148
Ånden opgav enkesønnen
151
Med sin alabaster-krukke
152
O Herre Gud, din lære
153
En sædemand gik ud at så
154
En bondemand går ud at så
163
Fuglen har rede, og ræven har grav
164
Øjne, I var lykkelige
165
Et fornødent er; det ene
166
Så skal dog Satans rige
511
Jesus han er syndres ven
593
En hyrde glemmer fåret ej
167
Hører I, vor Herre kalder
570
Hvor er det godt at lande
692
Du skal i denne verden ej
576
O Jesus, troens dyre skat
173
Ét vidste han om vejen frem
174
Jerusalem! i dag din konge græder
273
I verden er ej nød så stor
181
Over Kedron Jesus træder
198
Lyksalig endte da min frelser sine dage
244
Hvor lifligt er det dog at gå
245
Opstandne Herre, du vil gå
610
Bliv hos mig, kære Herre Krist