FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Salmeoversigt

Vælg en liste:

Alfabetisk oversigt
Kategorier og salmenummer
Gendigtede stykker af Bibelen


A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Æ  Ø  Å 

Du kommer til salmen ved at klikke på salmetitlen nedenfor

H
Halleluja for lysets drot   
261
Halleluja! jeg har min Jesus fundet   
622
Han kom til os fra Himmerige   
548
Han, som har hjulpet hidindtil   
33
Han, som på jorden bejler   
479
Han står på randen af sin grav   
178
Har hånd du lagt på Herrens plov   
633
Hav tak, o Herre, for evig trøst   
53
Helgen her og helgen hisset   
573
Hellig, Hellig, Hellig er Herren   
438
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig   
422
Helligånd, de frommes glæde   
315
Helligånden trindt på jord   
298
Helligånd, hør, hvad vi bede   
316
Helligånd, vor sorg du slukke   
308
Her kommer, Jesus, dine små   
123
Herlighedens Gud   
601
Herre, du vandrer forsoningens vej   
613
Herre, fordi du   
57
Herre Gud! Dit dyre navn og ære   
7
Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie)   
433
Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet)   
432
Herre, gør mit liv til bøn   
588
Herre! hvor skal vi gå hen   
459
Herre, jeg har handlet ilde   
501
Herre, jeg vil gerne takke   
697
Herre, jeg vil gerne tjene   
373
Herre Jesus, du, som troner   
264
Herre Jesus, kom at røre   
418
Herre Jesus, stærk og mild   
374
Herre Jesus, vi er her   
417
Herre Kristus, dig til ære   
431
Herren af søvne opvågned, opsprang   
223
Herren god, som uden grænser   
179
Herren han har besøgt sit folk   
349
Herrens kirke er på jord   
352
Herrens røst, som aldrig brister   
616
Herrens røst var over vandet   
388
Herren strækker ud sin arm   
447
Herrens venner ingen sinde   
546
Herre, når din time kommer   
277
Her ser jeg da et lam at gå   
190
Her vil ties, her vil bies   
557
Hil dig, Frelser og Forsoner   
192
Himlene, Herre, fortælle din ære   
392
Himlens morgenrøde   
101
Hjerte, lad dig ej indbilde   
506
Hjerte, løft din glædes vinger   
114
Hos dig, o Jesus, sent om nat   
145
Huset, som Gud har bygt   
701
Hvad er det at møde den opstandne mester   
249
Hvad er det for en snekke   
149
Hvad fattes mig?    
620
Hvad kan os komme til for nød   
662
Hvad mener I om Kristus   
54
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod   
640
Hvert et lys i livets nat   
25
Hvilestunden er i vente   
762
Hvo ikkun lader Herren råde   
32
Hvordan takker vi vor Herre   
589
Hvor dejlig skal Guds kirke stå   
687
Hvor der er tro på Gud   
585
Hvor er det godt at lande   
570
Hvor er det godt i Jesu arme   
43
Hvor er dog påske sød og blid   
229
Hvor er lammet, offerlammet   
189
Hvorfor vil du dog klage   
40
Hvor Gud mig fører, går jeg glad   
23
Hvor Gud sit hus ej bygge vil   
328
Hvor kan jeg noksom skønne på   
378
Hvorledes skal jeg møde   
86
Hvor lifligt er det dog at gå   
244
Hvor lystig, sød og yndig   
509
Hvor saligt var det ægtepar   
144
Hvor ser det ud i verdens ørk   
689
Hvor stor er dog den glæde   
139
Hvo ved, hvornår mit liv har ende   
534
Hvo vil med til Himmerige   
605
Hvo vil mig anklage   
512
Hyggelig, rolig   
411
Hyrden er én, og så hans hjord   
168
Højhedens Gud, som kom herned   
344
Hør det, Zion, trøst for al din vé   
88
Hører, I, som græde   
242
Hører I, vor Herre kalder   
167
Hører til, I høje Himle   
180
Hør himmelsus i tredie time   
285
Hør, hvor englesangen toner   
111
Hør mig, skaber mild   
524
Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme   
594
Hør vor helligaftens bøn   
214