00.00 / 00.24
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning
Lovsange

9

O store Gud! vi love dig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter Te Deum 9. årh.
Fra Himlen højt kom budskab her

1

O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.
I nåde ser du til os ned,
og evig er din miskundhed.

2

Lovsangen fra den frelste jord
sig blande med dit englekor!
Ja, Adams æt istemmer glad
kerubers og serafers kvad:

3

Du hellig, hellig, hellig er,1
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.

4

Du skabte himlen underskøn
og i dit billed støvets søn,
du styrted ånden stolt i hu,
det faldne støv oprejste du.

5

Profeters og apostles kor
med martyrskaren trindt på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred.

6

Ja, evig tak, Gud Fader from,
og dig, Guds Søn, som til os kom,
dig, Helligånd, hvis Guddoms-røst
i kirken skaber liv og trøst!

7

Du ærens drot, vor frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.

8

Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejerrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.

9

Til Himmels åbenlyst du fór
og troner højt i englekor;
du sidder ved Guds højre hånd,
mens i din kirke bor din Ånd.

10

Halleluja! evindelig
Gud glæder os i Himmerig.
O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.

Te Deum, 4. årh.
Dansk (1528. 1729.) 1798. 1850. 1951.

1 Es 6,3