Se salmens tekst:
543. Jeg lever - og ved hvor l...
Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1873
00.00 / 00.42
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

543

Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: A. P. Berggreen 1873

1

Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst:
jeg lever, til Herren mig kalder;
jeg lever og venter den kaldende røst,
jeg lever som gæsten på fremmed kyst,
til Faderen barnet hjemkalder.

2

Jeg dør - og jeg ved, hvad time det sker:
det sker i beskikkelses-stunden;
jeg dør, når mit øje fuldendelsen ser,
jeg dør, når ej døden mig truer mer,
men kilden til livet er funden.

3

Jeg rejser - og ved, hvor rejsen går hen:
den går til Guds evige rige;
jeg rejser til åndernes Fader og ven,
til landet, hvor aldrig med sorg igen
fra sjælene sjælene vige.

4

Jeg lever et saligt liv alt i Gud;
jeg dør kun for evigt at leve;
jeg rejser med glædens det evige bud -
hvi ånder jeg ikke den glæde ud
hver stund, jeg i verden mon leve!

Str. 1: Martin Luther 1531.
Str. 1-4: B.S. Ingemann 1851.