Se salmens tekst:
528. Når tid og time er for h...
Vælg melodi:
 Frankfurt a. M. 1569
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.38
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nicolaus Herman
Hans Thomissøn
Peter Frederik Adolph Hammerich
Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

528

Når tid og time er for hånd
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Frankfurt 1569
Hvad kan os komme til for nød

1

Når tid og time er for hånd,
at jeg herfra skal fare,
o Jesus Krist, min frelsermand,
du selv mig da bevare;
min sjæl befaler jeg til dig,
forlad, o Herre, ikke mig,
frels mig af dødens snare!

2

Min synd mig volder sorrig svar:
samvittighedens pile
mit hjerte gennemboret har,
dog vil jeg ej fortvi'le;
jeg tænker, Frelser, på din død,
det kors, hvor du dit blod udgød,
mig giver trøst og hvile.

3

Af døde du opstanden est,
i graven jeg ej bliver,
din Himmel-fart mig trøster mest
og dødens frygt bortdriver.
Og hvor du er, jeg kommer did
at bo hos dig til evig tid,
thi dør jeg gladelig, amen!

Nicolaus Herman 1562. Hans Thomissøn 1569.
Fr. Hammerich 1850. B.S. Ingemann 1854.
Bearbejdet 1885.