Se salmens tekst:
96. Fra Himlen kom en engel k...
Vælg melodi:
 15. årh./Spangenberg 1568
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Tausen
Hans Thomissøn
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. en engel klar – „klar“ dvs. ‘lysende’; er Grundtvigs fremskrivning af indledningen til en gengivelse af Luk 2,9, hvor Luther oprindelig skrev: „Engel-Schar“ – ‘engle-skaren’, og dermed også tænkte på den himmelske hærskares sang, der afslutter juleevangeliet, Luk 2,13.

2

1. Davids stad – Betlehem, Luk 2,4 / 2. som skrevet står på spådomsblad – poetisk henvisning til de gammeltestamentlige profetier om Betlehem, Mika 5,1. Es 9,5. Matt 2,6 / 3. bold – sund, stærk / 4. sol og skjold – Sl 84,12.

3

3. thi ét er blevet Gud og mand – for Gud og menneske er blevet ét / 4. eders – jeres.

4

1. hvad mægter nu vel synd og død! – Retorisk spørgsmål: Hvilken magt har nu synden og døden – Ingen! / 3. storme – gå til angreb, løbe storm imod / 4. står i pagt – har forbundet sig uløseligt med.

5

1. slå nu til ham kun al jer lid – hav tillid til, stol på Gud! / 3. hvo – hvem.

6

1. her … hist – her og hisset, nu og i al evighed / 2. Guds slægt – ApG 17,28.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

96

Fra Himlen kom en engel klar
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Spangenberg 1568

1

Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt!

2

I Betlehem, i Davids stad,
som skrevet står på spådomsblad,
der fødtes han, den Herre bold,
som er al verdens sol og skjold.

3

Det er den Herre Jesus Krist,
og juble må I nu for vist,
thi ét er blevet Gud og mand,
så eders broder er nu han.

4

Hvad mægter nu vel synd og død!
Gud er med eder i al nød;
lad storme nu al Helveds magt,
Guds Søn med eder står i pagt!

5

Slå nu til ham kun al jer lid,
han svigter ej til evig tid!
Så lad kun komme, hvo der vil,
hans overmand er dog ej til!

6

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds slægt dog sejre må til sidst.
Så tak da Gud af hjertens grund,
tålmodig, glad i allen stund!

Martin Luther 1543. (Hans Tausen 1544).
Hans Thomissøn 1569. N.F.S. Grundtvig 1837.
Bearbejdet 1889.