HØR melodien

Se salmens tekst:
95. Fra Himlen højt kom buds...
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Tausen
Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Fra Himlen højt – angiver ikke budskabets lydstyrke, men understreger afstanden mellem Guds Himmel og menneskers jord, hvor det himmelske budskab nu forkyndes.

2

1. I dag – Luk 2,11. lidet – lille / 2. til bod for – for at bøde på, erstatte / 4.  for vist – se til nr. 77.4.

3

1. tegnet – Luk 2,12 / 2. slet – fattig, tarvelig, elendig.

4

2. Davids stad – Betlehem, Luk 2,11.

5

2. syndres – synderes. est – gammel form af udsagnsordet ‘er’. Rimet kræver den om­vendte ordstilling; meningen er: Kristus er kommet for synderes skyld.

6

2. i klude – Evangelieberetningen nævner blot at barnet svøbtes, Luk 2,12. Kludene og også sengehalmen findes både hos Luther og i de tidlige danske oversættelser af salmen, og skal fremhæve modsætningen mellem det himmelske og det jordiske, ligesom den øvrige del af verset. Her spores en efterklang af middelalderens kirkelige fattigdomsideal. Blot er det her ikke mennesket, som skal efterfølge Kristus i fattigdom, men omvendt Gud, der tager menneskets ringeste kår på sig.

7

1. nok så – dialektpræget vending. Meningen er: Uanset hvor stor, rummelig og prægtig verden er, er den for lille til at rumme Kristi guddomsfylde.

8

4. ikkun – udelukkende.

9

3. tag herberg i mit hjerte – inspireret bøn, som går til angreb på de vilkår, Jesus kom ind i verden til: „der var ikke plads til dem i herberget“, Luk 2,7. Et herberg var datidens kro, vandrehjem og rejsestald.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

95

Fra Himlen højt kom budskab her
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.

2

I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.

3

Så lad os mærke tegnet ret:
i stalden hist, i krybbe slet,
dér vil vi finde barnet lagt,
som har al verden i sin magt.

4

Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.

5

O, vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est
i verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.

6

På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.

7

Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
af perler, ædelsten og guld.

8

Således det behaged dig
den sandhed at forkynde mig,
at verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld.

9

Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!

10

Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544).
Dansk 1569.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.
Jf. nr. 94.