HØR melodien

Se salmens tekst:
94. Det kimer nu til julefest
Vælg melodi:
 Carl C. N. Balle 1850
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. nytårsgaver – I 1817 var skikken med julegaver kun så småt ved at vinde frem. I stedet kendte man nytårsgaver, ofte som herskabets foræring af beklædnings- eller nyttegenstande til tjenerskabet.

2

1. Davids by – Betlehem, Luk 2,4. kommer … ganger – ældre bydeform af hhv. at komme og at gå: ‘Kom nu! Gå nu med!’

3

4. miskundhed – se til nr. 9.1 og nr. 26.1. nådebud – budskabet om Guds nåde.

4

3. om – selv, hvis den var. med guld tilredt og perlestukken – der tænkes på modsætningen mellem det, som blev Jesusbarnets første seng i denne verden, og det fineste, som end ikke ville have været prægtigt nok – altså en fyrstelig seng med guldindvirket linned og påsyede perler.

5

2. ikkun – blot, alene, kun.

6

1. Velan – opmuntrende tilråb, som udtrykker opfordring og tilskyndelse. Verset drager konsekvensen af den koncentrerede gengivelse i det foregående vers af Jesu livshistorie fra fødsel til død: „i krybben lagt, i klude svøbt, et himmelsk liv du har mig købt.“ liflig – dejlig.

7

1. sjunge hver – opfordring: enhver, der kan synge: Syng! / 2. Nu tændtes lys i skyggers land – Luk 1,78f. Matt 4,16 / 3. midnatshanen gol – et legendetræk: da stjernen lyste som en sol julenat, troede hanen, det var morgen, og galede / 4. blev Jakobs stjerne til en sol – Ifølge Det gamle Testamente skulle Messias være ‘en stjerne, der træder frem af Jakobs slægt’, 4 Mos 24,17. Både ved Jul og Påske er Kristus solen, der bryder frem og endegyldigt trænger mørket tilbage.

8

1. patriarkers håb – I Det gamle Testamente er slægtens beståen og mægtighed en eftertragtet velsignelse. Jesus er efterkommer af Abraham, Isak og Jakob, Matt 1,1f., og opfyl­delsen af Guds løfter Luk 1.73. / 2. flammeord og himmeldåb – Jesu forkyndelse satte hjerterne i brand, Luk 24,32; og hans dåb var både fra Himlen, Matt 21,15, og døren til Himlen, jf. nr. 453 / 3-4. og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang – Jesus-barnet „tyder“, d.s. forklarer og gør nu tydeligt, hvad kong David i Det gamle Testamente højst kunne ane.

9

3. med davidsharpens klang – Kong David er Det gamle Testamentes harpespillende, profetiske sanger, hvis salmer rummer dunkle anelser om den store konge, som skulle komme, eksv Sl 127,3. 132,11-12;17 / 4. vor nytårssang – i modsætning til Davids dunkle salmer, kan menighedens sang klart prise det nye, der er brudt frem med Kristi komme til verden. 
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

94

Det kimer nu til julefest
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 1850

1

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

2

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

3

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

4

O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.

5

Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.

6

Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!

7

Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.1

8

Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

9

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852.
Jf. nr. 95.

1 4 Mos 24,17