00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. lover – hylder / 2. evindelig – uden ophør / 4. miskundhed – Gud ser bevidst bort fra sin kundskab om menneskets overtrædelser. Se også til nr. 26.

2

2. sig blande med dit englekor – Det er en klassisk tanke i såvel den byzantinske som den vesterlandske kirke, at lovsangen til Gud forener mennesker og engle, Sl 103,20; 148. 3. Adams æt – Adams efterkommere, hele menneskeheden / 4. keruber – vogterne af Edens have, 1 Mos 3,24 og Pagtens Ark, 2 Mos 18f. serafer – flervingede væsener, der omgiver Guds trone, Es 6,2f.

3

1. hellig – hellig – hellig – den trefoldige hellig-sang (latin: `Sanctus’), som tidligt blev et fast led i messen, er taget fra Åb 4,8; hvor den synges af fire himmelske livsvæsener, der ligner både keruberne og seraferne i GT, jf. Es 6,3 / 2. Himlens hær – skarerne af engle, serafer og keruber.

4

2. støvets søn – poetisk omskrivning for mennesket, der viderefører udtrykket „Adams æt“ i v. 2. Adam betyder på hebræisk: ‘den, der er af jorden’; jf. begravelsesritualet: „Af jord er du kommet …“

5

2. trindt – ud over hele jorden.

7

1. Du ærens drot – konge, jf. Sl 24 / 3. herredom – magt og herskerstatus.

8

1. vort åg du brød – Es 9,3; 58,6.

10

1. Halleluja – hebraisk: ‘Lovsyng Jahve (Gud Herren)’; centralt udtryk for lovprisningen af Gud i både jødisk og kristen liturgi, Sl 105-107; 111-118. Åb 19,1f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

9

O store Gud! vi love dig
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter Te Deum 9. årh.
Fra Himlen højt kom budskab her

1

O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.
I nåde ser du til os ned,
og evig er din miskundhed.

2

Lovsangen fra den frelste jord
sig blande med dit englekor!
Ja, Adams æt istemmer glad
kerubers og serafers kvad:

3

Du hellig, hellig, hellig er,1
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.

4

Du skabte himlen underskøn
og i dit billed støvets søn,
du styrted ånden stolt i hu,
det faldne støv oprejste du.

5

Profeters og apostles kor
med martyrskaren trindt på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred.

6

Ja, evig tak, Gud Fader from,
og dig, Guds Søn, som til os kom,
dig, Helligånd, hvis Guddoms-røst
i kirken skaber liv og trøst!

7

Du ærens drot, vor frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.

8

Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejerrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.

9

Til Himmels åbenlyst du fór
og troner højt i englekor;
du sidder ved Guds højre hånd,
mens i din kirke bor din Ånd.

10

Halleluja! evindelig
Gud glæder os i Himmerig.
O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.

Te Deum, 4. årh.
Dansk (1528. 1729.) 1798. 1850. 1951.

1 Es 6,3