Se salmens tekst:
89. Vi sidder i mørket, i d...
Vælg melodi:
 Freylinghausen 1704
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johannes Johansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. dødsenglen – fra de apokryfe skrifter, der blev til som tematiske udløbere af de centrale bibelske, voksede en jødisk og kristen englelære, som navnlig fik betydning i middel­alderens tilværelsesforklaringer og hele verdensbillede. Brudstykker fra denne englelære vedblev gennem de følgende århundreder at lejre sig i sproget og i kunsten, heriblandt forestillingen om dødsengle, der svævede, parate til at udpege dem, der skal dø, og hente de dødes sjæle – i den nordisk-germanske udgave kaldtes de valkyrier. I salmen her er det kulturhistoriske indhold formodentlig reduceret til det blotte sprogbillede af nærværende undergang, mørke, kulde og livsfjendsk vinter.

2

2. besøge sit folk – Luk 7,16.

3

4. Din synd er forladt – Luk 7,48 (ældre bibeloversættelser bruger ordet „forlade“ i betydningen ‘tilgive’. Her kan også være tænkt på syndsforladelsen som gives i og med Nad­veren.

4

3-4. Han leder vor fod ... til freden – Luk 1,79 / 5-7. Gud selv ihukommer … den pagt – Luk 1,72 (ældre bibelovers. bruger ordet ‘ihukomme’) / 6. som frelser og dommer – ApG 13,20-23 / 7. ny eller næde – i ny og næ, ved nymåne og aftagende måne; altså året rundt, altid.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

89

Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Som lilliens hjerte kan holdes i grøde

1

Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens lykke,
mod solopgangs-timen med fuglenes sang,
thi Herren har svoret
at komme i Ordet
med styrke, med almagt i Ånden til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.

2

Nu sidder vi stumme og venter på stunden,
da Herren vil komme, besøge sit folk
og lægge os levende lovsang i munden,
Guds Ånd fra det høje vil være vor tolk.
Vor vantro skal vige,
Guds sol skal da stige
med budskabet: Ingen skal utrøstet græde,
det nærer vort håb, og det bærer vor glæde.

3

Befriet blir vi for hver eneste fjende,
selv fjenden, der har vore hjerter besat.
Da lærer Gud selv os vor frelse at kende
i ordet, der lyder: Din synd er forladt.
Da synger vi stumme
en sang, der kan rumme
det ord, hvor Guds mægtige Ånd er til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.

4

Vor Gud skal vi tjene med fryd alle dage,
foruden al frygt skal hans åsyn vi se.
Han leder vor fod ad den vej, vi skal drage
til freden, der heler vort suk og vor ve.
Gud selv ihukommer
som frelser og dommer
den pagt, der ej rokkes af ny eller næde,
den nærer vort håb, og den bærer vor glæde.

Luk 1,67-80
Johannes Johansen 1996.