HØR melodien

Se salmens tekst:
84. Gør døren høj, gør po...
Vælg melodi:
 Genève 1551
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Weissel
Niels Johannes Holm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Gør døren høj, gør porten vid! – gengiver først og fremmest Sl 24,7; men skal ikke op­fattes som en opfordring til gennemgribende arkitektoniske forandringer. Udsagnet betyder slet og ret: slå dørene på vid gab, for nu kommer Kristus! / 2. hid – herhen.

2

3. sagtmodig – Matt 21,5. Zak 9,9 / 4. Barmhjertighed hans scepter er – linien er inspireret af Esters Bog 4,11.

3

1. bebuder – forkynder, bringer besked om / 3. stemmer uden tal – utallige stemmer.

4

1. for vist – i sandhed.

5

2. Guds nådestol – se til nr. 56.2 / 4. vrå – snæver krog eller ringe bolig.

6

4. at jeg din kærlighed må se – Weissel selv skrev: „Dein Freundlichkeit“; som i N. J. Holms fordanskning helt overensstemmende blev gengivet: „At jeg din Venlighed maae see.“ Men biskop J. P. Mynster ændrede det til „Kierlighed“ i forbindelse med udgivelsen af et tillæg til Evangelisk-kristelig Psalmebog, 1845. Med støtte i den endnu levende brug af Nordslesvigsk salmebog, 1889, havde kommissionen bag Den danske Salmebog 1953 foreslået at bevare originalens ordvalg på dette punkt, og også aftrykt det i det forudgående forslag, 1952. Man fandt, at så mange salmer synger om Guds og Kristi kærlighed, og at det originale ville give salmen en langt mere prægnant karakter. Men daværende kirkeminister Carl Hermansen ændrede egenhændigt udtrykket, umiddelbart før den endelige trykning af Salmebogen.

7

4. indtil vi for dit ansigt stå – 1 Kor 13,12. Åb 7,9f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

84

Gør døren høj, gør porten vid
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Genève 1551

1

Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

2

Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

3

Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

4

O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

5

Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

6

Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

7

Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!

Sl 24,7-10
Georg Weissel (1642).
N.J. Holm 1829.