HØR melodien

Se salmens tekst:
83. Glæd dig, Zion, glæd di...
Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Zion – betegner her den nutidige menighed, men associerer naturligvis til evangeliets tolkning af profetien hos Zakarias som opfyldt med Jesu indtog i Jerusalem. Matt 21,5 / 3. Glæd dig i din vinter, Nord – Henvisningen til den nordiske vinter afslører, at det entydigt er adventstidens brug af indtogsberetningen, Ingemann har i tankerne. Det skandinaviske islæt rummer samtidig et perspektiv af tradition og mission. Nu er evangeliet nået hertil; og også den nordiske menighed skal, akkurat som de første skarer i Jerusa­lem, glæde sig og berede Kristi indtog.

2

Ingemann skildrer Kristi indtog som et skelsættende møde. Foran ham, som en bølge, ændres virkeligheden: Kærlighed, fred, håb og salighed bemægtiger sig syndens, sorgens og dødens bastioner / 8. kerubvingers skygge – keruberne, de flervingede engle, dannede et dække over pagtens ark i det gamle Israels helligdom. 2 Mos 25,20. 1 Krøn 28,18. Hebr 9,5.

3

5. Se, i ånders store land – et for nutiden uvant udtryk for den samme tanke, som også beskæftigede Grundtvig, at Kristus, i dødsriget, gjorde sig til herre over de hensovede. Se også nr. 482.3 og 101.6. Perspektivet i salmen er nu ført videre, frem over Påsken til Kristi genkomst i sidste vers.

4

Her smeltes Palmesøndagsråbet sammen med visionen i Filipperbrevets Kristus-hymne, Fil 2.10, og placerer dermed adventsgudstjenestens salmesang i en treklang af fortid, nutid og fremtid / 4. I Gud Herrens navn han kommer – aktualiseret gengivelse af citatet fra Sl 118,26 i Matt 21,9.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

83

Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: H.O.C. Zinck 1801

1

Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord!
Se, din konge til dig kommer,
glæd dig i din vinter, Nord!
Kristus bringer evig sommer.
På hans tog borttag hver sten!
Smyk hans vej med hellig gren!
Bred på stien højtidsklæder!
Der er fryd, hvor han fremtræder.

2

Saligt, hvor han drager ind,
saligt er det folk, det rige:
dér skal sorgen fly af sind,
dér skal synd og død bortvige;
dér skal kærligheden bo,
dér skal fredens palme gro,
dér skal håbet evig bygge
under kerub-vingers skygge.

3

Bøj dig for din konge, sjæl,
verdens konger, bøjer eder,
stolte magt og højhed, knæl,
tronen for Guds Søn bereder!
Se, i ånders store land
kongespiret fører han;
mørkets magter for ham vige,
hans er salighedens rige.

4

Over de genløstes land
han på nådens stol er dommer.
Evig lovet være han!
I Gud Herrens navn han kommer.
Sjung, hver sjæl, med tak og bøn:
Hosianna, Davids søn!
Sjung, mens alle knæ sig bøje:
Hosianna i det høje!

Matt 21,1-9.
B.S. Ingemann 1825.