HØR melodien

Se salmens tekst:
81. Fryd dig, du Kristi brud
Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Peder Hjort
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Kristi brud – kirken, menigheden. 2. Kor 11,2. Åb 19,7; 21.2 / 3 som dig profeten spå’de – Zak 9,9 gentaget hos Matt 21,5 / 5. Hosianna! – hebraisk udråb: „Frels!“ I Det gamle Testa­mente oprindelig et nødråb til kongen eller til Gud – 2 Sam 14,4. 2 Kong 6.26. Sl 20.10; 118,25 – senere en mere ubestemt hyldningsformular / 6. konning – konge.

2

1. Gak – bydemåde: gå! paulun – egtl. telt, men også mere alment om det sted, hvor man har fast ophold. Det tilsyneladende dårlige rim skyldes moderne retskrivning; oprindelig stavedes ordet syn: „siun“ / 3. ærens konge – se til 80.4 / 4. Zions dronning – Jerusalem; her brugt som symbol på den kristne menighed.

3

1. asen – æsel. hannem – gammel nordisk form: ham / 2. herrefærd – ædel, kongelig op­træden / 3. såre – i udpræget grad.

4

1. Sagtmodig – Matt 21,5, jf. Zak 9,9 / 3.  føre – fremføre, bringe.

5

1. Lad op din port så vid – luk helt op! „Vid“ hentyder ikke til portens størrelse, men er en opfordring til at slå dørene på vid gab. Formuleringen rummer en genklang af Sl 24,7-10 / 3. dig at gæste – at besøge dig / 4. din salighed til bedste – for at hjælpe til frelse.

6

3-4. Alt folket bære … og sjunge – appellererende opfordring, der gælder de, der synger salmen.

7

1. Umyndige og små lad gøre ligeså! – Børnenes ligefremhed har altid forarget, såvel i Jerusalem ved Jesu sidste påske (Matt 21,15-16) som sidenhen. Derfor er det uden tvivl bevidst, at salmen slutter med at fremhæve den opvoksende generations ret og pligt til at deltage i glæden over Jesu komme.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

81

Fryd dig, du Kristi brud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jacob Regnart 1576

1

Fryd dig, du Kristi brud,
og mød din Herre Gud!
Forhånden er hans nåde,
som dig profeten spå'de.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

2

Gak ud af dit paulun,
og se et glædens syn!
Her rider ærens konning,
glæd dig, du Zions dronning!
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

3

Et asen hannem bær',
dog er det herrefærd;
hans pragt er såre ringe,
dog kan han døden tvinge.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

4

Sagtmodig, from og god
er han i sind og mod;
han nåde har at føre,
den skal hans brud tilhøre.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

5

Lad op din port så vid!
Din Jesus kommer hid,
han agter dig at gæste
din salighed til bedste.
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

6

Strø grene på hans vej,
spar dine klæder ej!
Alt folket bære palmer
og sjunge højtidssalmer!
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

7

Umyndige og små
lad gøre ligeså!
Den hele folkeskare
med fryd og jubel svare:
Hosianna! hæder og ære
skal denne vor konning være!

Matt 21,1-9
Dansk (1632). N.F.S. Grundtvig 1832.
P. Hjort 1840. J.P. Mynster 1845.
Bearbejdet 1889. 1951.